Rynek finansowy: Kronika- listopad 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Przywódcy krajów UE porozumieli się (27 października br.) z sektorem bankowym w sprawie redukcji długu Grecji. Banki na greckich euroobligacjach poniosą 50-proc. straty, dług Aten zmniejszy się o 100 mld (z obecnych 350 mld) euro. Uzgodniono też podwyższenie, do biliona euro, kwoty, jaką ma dysponować Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (chroniący przed rozszerzeniem się kryzysu greckiego na inne kraje UE), jak również dokapitalizowanie kluczowych unijnych banków o ok. 106,4 mld euro.

Nie zwiększą się kwoty gwarancji ze strony państw-udziałowców EFSF. Ma on za to zyskać prawo ubezpieczania części strat inwestorów na obligacjach zagrożonych krajów strefy euro, ma tez powstać nowy instrument finansowy, który ma przyciągać kapitał z rynków.

Weszła w życie, 24 października br., ustawa o usługach płatniczych. Przenosi ona na polski grunt zapisy unijnej dyrektywy, której celem jest, by system szeroko rozumianych płatności wyglądał tak samo w całej Wspólnocie. Nowa ustawa określa warunki świadczenia usług płatniczych, wskazuje prawa i obowiązki stron wynikające z umów oraz zakres odpowiedzialności firm, które je wykonują. Wprowadza zamkniętą listę podmiotów zwanych dostawcami usług płatniczych. Obok banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych pojawi się nowa kategoria licencjonowanych podmiotów mogących świadczyć usługi – instytucje płatnicze. Mogą się też pojawić biura usług płatniczych – będą one świadczyć wyłącznie usługi przekazu pieniężnego, bez możliwości otwierania i prowadzenia rachunków. Świadczenie usług płatniczych będzie wymagało zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Firmy zajmujące się tym będą podlegać jej nadzorowi.

Premier Donald Tusk powołał Andrzeja Jakubiaka na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Kadencja trwa pięć lat. Andrzej Jakubiak pełnił ostatnio funkcję wiceprezydenta Warszawy. Do stycznia 1991 r. pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej; od lutego 1991 r. do 17 grudnia 2006 r. w centrali Narodowego Banku Polskiego. Od sierpnia 1992 r. był doradcą prezesa NBP w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. W grudniu 1993 r. został zastępcą dyrektora GINB. Odpowiadał za rozwiązywanie sytuacji banków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Thomas J. Sargent i Christopher A. Sims zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Otrzymali ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinie makroekonomii, a konkretnie za „empiryczne badanie, jakie skutki przynoszą pewne ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI