Rynek finansowy: Kronika – grudzień 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 • Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego, czyli 0,25 pkt. proc. Od 6 grudnia stopy wynoszą w skali rocznej: referencyjna - 4,25 proc., lombardowa - 5,75 proc., depozytowa - 2,75 proc., redyskonta weksli - 4,50 proc.
 • Związek Banków Polskich ostro skrytykował senacki projekt ustawy regulującej interchange, który przewiduje m.in. możliwość pobierania przez sklepy opłat od konsumentów płacących niektórymi kartami. Proponowana regulacja spowoduje zatrzymanie rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju. Zdaniem ZBP, punktem odniesienia dla regulacji opłaty interchange w Polsce powinny być założenia zaproponowane przez NBP w Programie Redukcji Opłat Kartowych. Poparli je przedstawiciele wszystkich stron rynku: wydawców, agentów rozliczeniowych i akceptantów.

TRANSAKCJE

 • Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku. Ta decyzja pozwoli rozpocząć integrację obu instytucji. Z chwilą uzyskania wpisów w KRS oba banki staną się prawnie jedną instytucją. Będzie ona funkcjonowała na rynku pod nazwą Bank Zachodni WBK. W wyniku połączenia BZ WBK stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Banku. Oznacza to, że stanie się stroną zawartych umów z dotychczasowymi klientami KB. Umowy te pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Zmianie nie ulegną również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN.
 • Cena ostateczna akcji Alior Banku w ofercie publicznej wyniosła 57 zł za akcję w Transzy Inwestorów Indywidualnych, 54,20 zł w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 45,60 zł w Transzy Osób Uprawnionych. We wszystkich transzach złożono łącznie ponad 14 tys. zapisów.
 • Podpisano wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100 proc. akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. za maksymalnie 70 proc. jego wartości księgowej netto. Strony szacują wartość transakcji na około 57 mln zł. Jest to kolejny projekt zrealizowany w ramach bankowości inwestycyjnej Getin Noble Banku – ważnej linii biznesowej o regularnej kontrybucji do wyników spółki. Dexia Kommunalkredit Bank Polska specjalizuje się w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych.
<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI