Rynek finansowy: Kolejna kasa, kolejne koszty

Rynek finansowy: Kolejna kasa, kolejne koszty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wrześniowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu kolejnej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej skłania do refleksji bynajmniej nie tylko nad kondycją tego segmentu polskiego rynku finansowego. Po raz kolejny i z pewnością nie ostatni powróciły również kontrowersje wokół przyjętego przez ustawodawcę modelu gwarancji środków zdeponowanych w kasach przez ich członków.

Karol Jerzy Mórawski

Gdańska SKOK „Wybrzeże” to już jedenasty podmiot z branży, wobec którego regulator musiał sięgnąć po środki ostateczne – i zarazem czwarty likwidowany na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Podobnie jak w trzech wcześniejszych przypadkach, tak i tutaj regulator nie dopatrzył się przesłanek przemawiających za zastosowaniem wobec gdańskiej kasy procedury resolution. „Pismem z dnia 14 września 2017 r. BFG poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji SKOK Wybrzeże ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego” – czytamy w komunikacie, wystosowanym przez KNF w dniu 15 września 2017 r. Przejęciem niewypłacalnego podmiotu nie był też zainteresowany żaden bank krajowy, natomiast inne podmioty z sektora SKOK nie dysponowały w opinii nadzoru zasobami pozwalającymi na przeprowadzenie takiej operacji bez uszczerbku dla bezpieczeństwa depozytów. Jeśli wziąć pod uwagę fatalną kondycję finansową podmiotu – w okresie poprzedzającym decyzję KNF łączna strata SKOK „Wybrzeże” przewyższała fundusze własne o prawie 36 mln zł – staje się oczywiste, iż istotną część spośród 128 mln 130 tys. zł zdeponowanych w kasie wypłaci jej członkom Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Po raz kolejny zapłacą klienci banków

A to bynajmniej nie koniec problemów sektora. 2 października br. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła, iż Bank Spółdzielczy we Wschowie przejmie Lubuską SKOK, której fundusze własne wyceniono na 1 mln 777 tys. zł, rzecz jasna na minusie. Zgodnie z art. 264 ustawy o BFG, nowy właściciel może liczyć na wsparcie procesu restrukturyzacji ze strony funduszu. Konieczne decyzje, podjęte na przestrzeni minionych tygodni przez KNF zwiększą zatem po raz kolejny zaangażowanie BFG w proces restrukturyzacji SKOK, które już dziś szacowane jest na 6 mld zł. – Około 4,2 mld zł z tej puli przeznaczono na wypłatę środków gwarantowanych, pozostała kwota przypadła na realizację licznych procesów restrukturyzacyjnych, w tym m.in. na pokrycie kosztów poniesionych przez banki z tytułu przejmowania kas – podkreślił mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Nie ma też najmniejszych wątpliwości, iż znaczną część tego procesu pokryją składki gromadzone w BFG od 1995 r. przez sektor bankowy. Wprawdzie nowelizacja poprzedniej ustawy o BFG w 2013 r. nałożyła na kasy obowiązek dokonywania wpłat na BFG, jednak zobowiązania upadłych SKOK-ów względem członków wielokrotnie przewyższyły środki zgromadzone przez niepełne cztery lata. W takich przypadkach art. 272 ust. 1 obowiązującej od października ub.r. Ustawy o Bankowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI