Rynek finansowy: Fiskus odpuści kredytobiorcom hipotecznym?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Do rozwiązań sektora bankowego dla kredytobiorców hipotecznych - znanego od stycznia "sześciopaku" i zaprezentowanego w marcu br. przez Związek Banków Polskich projektu systemowych rozwiązań minimalizujących ryzyko - swoją propozycję dołączył również fiskus.

Karol Podgórski

Jeżeli bank umorzy kredytobiorcy część zobowiązania – co stało się chociażby po 15 stycznia w odniesieniu do kredytobiorców frankowych – fiskus nie potraktuje tego umorzenia jako przychód podlegający opodatkowaniu. Tak brzmi główna przesłanka projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) 3 kwietnia br.

Warto podkreślić, że inicjatywa wprowadzenia ulg podatkowych dla posiadaczy kredytów walutowych wyszła ze środowiska bankowego – jako jedna z możliwości rozwiązania sytuacji zaistniałej po decyzji szwajcarskiego banku centralnego z 15 stycznia br. Potwierdza to zresztą sam resort finansów. Z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w celu zwolnienia lub zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w części, w jakiej kredytobiorcy będący osobami fizycznymi uzyskali dochód (przychód) w wyniku umorzenia przez bank części kredytu bankowego, zwrócił się Pan Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich w piśmie z dnia 26 stycznia 2015 r. – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wprowadzającego ulgi podatkowe dla kredytobiorców hipotecznych.

Główną przesłanką propozycji przedstawionej resortowi finansów przez ZBP było niedopuszczenie do sytuacji, w której beneficja płynące z umorzenia zostaną zniwelowane przez konieczność zapłaty przez kredytobiorcę podatku dochodowego. Decyzje kredytodawców o częściowym umorzeniu spłaty kredytu, nie powinny wiązać się dla kredytobiorców z koniecznością opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu tego umorzenia. Skoro bowiem kredytobiorcy stracili możliwość regulowania zobowiązań wobec podmiotu udzielającego kredytu, tym bardziej będą mieli trudności w zapłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu otrzymania przysporzenia majątkowego w postaci umorzenia tych zobowiązań – takie stanowisko ZBP przywołuje resort finansów. Bankowcy wskazywali jeszcze na jeden aspekt całego problemu; koszt poboru podatku przez organy fiskalne byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do ewentualnych korzyści. – (…) ewentualne stosowanie przez banki ujemnych stóp referencyjnych będzie powodować dodatkowe obciążenia w zakresie zarządzania poborem podatku, które byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści fiskalnych wynikających z objęcia dochodów (…) podatkiem dochodowym od osób fizycznych – taką konstatację znaleźć można w uzasadnieniu do rządowego projektu. Jednym zdaniem: straciliby kredytobiorcy – budżet państwa nie zyskałby prawie nic.

Nie tylko dla frankowiczów

Kto skorzysta z propozycji resortu finansów? Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI