Rynek Finansowy: Etyka – wymiar praktyczny

Rynek Finansowy: Etyka – wymiar praktyczny
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Osoby informujące o problemach etycznych w bankowości, czy też w relacjach konsumentów z bankami, najczęściej mówią i myślą o stosunkach opartych na zaufaniu. Przy czym przyjmuje się milcząco, że to właśnie bank winien podjąć wszelkie działania i wysiłki na rzecz zdobywania zaufania klientów. Instytucja godna zaufania - to powszechne, standardowe podejście.

Tak, w powszechnej opinii, powinny zachowywać się banki. Czy jednak także klienci, regulatorzy, pośrednicy finansowi, akcjonariusze (czyli wszyscy interesariusze) nie powinni być również godni zaufania i zachowywać się etycznie? Wielu z nich uzyskało swoisty klucz do banku. Przy coraz większych możliwościach związanych z rozwojem informatyki, ogromie sprawozdawczości, przekazów medialnych, audytów, ratingów, mają oni możliwość istotnego oddziaływania na sposób działania i wizerunek banku.

Klient wchodzący w relacje z bankiem, żeby móc je właściwie kształtować, powinien posiadać odpowiednią wiedzę ekonomiczną i świadomość, że jest jedną ze stron specyficznej wielostronnej umowy. Jeśli jej nie posiada, choćby na poziomie podstawowym, proces komunikacji zawsze będzie ułomny, a niebezpieczeństwo obustronnych zachowań niestosownych będzie większe. To rzeczywiście może być problemem, jeśli weźmiemy pod uwagę niski poziom wiedzy finansowej klientów oraz to, że w świetle badań większość z nich nie zamierza wzbogacać swojej wiedzy ekonomicznej lub technologicznej. Na szczęście zwiększa się zapotrzebowanie na doradztwo finansowe – w ostatnich dziesięciu latach z 14 do 47%, rośnie zatem znaczenie profesjonalizmu konsultantów i doradców finansowych.

Wróćmy jednak do grupy interesariuszy. Są wśród nich ci wszyscy, którzy mają wpływ na system regulacji, nadzoru i monitoringu. Złe jakościowo prawo, stanowione w pośpiechu, wprowadzające gwałtownie różnego rodzaju obciążenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK