Rynek Finansowy: Dostarczamy przyjaznych i bezpiecznych instrumentów płatności bezgotówkowych

Rynek Finansowy: Dostarczamy przyjaznych i bezpiecznych instrumentów płatności bezgotówkowych
Zdjęcia: Wojciech Łączyński
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z dr. Mieczysławem Groszkiem, prezesem zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, rozmawiali Stanisław Brzeg-Wieluński i Maciej Małek.

Minął rok od momentu, kiedy Fundacja Polska Bezgotówkowa podjęła operacyjną aktywność. Mierzalne i miękkie efekty przerosły początkowe oczekiwania. Uznaliśmy zatem, że warto prześledzić przebytą drogę i perspektywę na najbliższą przyszłość.

Przez lata obrót bezgotówkowy w Polsce popularyzowała Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Mimo istotnych osiągnięć, nie uzyskała rezultatów na miarę oczekiwań.

– Bezsporną zasługą Koalicji było wprowadzenie do powszechnej świadomości, czy jak kto woli – do publicznego obiegu samego pojęcia płatności bezgotówkowych, kategorii ze swojej istoty szerszej niż technika płacenia. Przypomnę, że u zarania tej ważnej społecznie inicjatywy był Związek Banków Polskich, który wkrótce zyskał mocne oparcie w Narodowym Banku Polskim. Już ten fakt obrazuje wielostronność i złożoność procesów wykraczających poza relację konsument – akceptant, ale składających się na swoisty ekosystem. Podstawę owej piramidy stanowi jej element bazowy, a mianowicie technologie bankowe. Upowszechniona od dawna forma płatności, jaką jest przelew, najlepiej sprawdza się w przypadku dużych transferów. Naturalną koleją rzeczy rozwój technologii wygenerował tak przyjazne i wygodne w użyciu formy płatności, jak karta zbliżeniowa czy BLIK. To zresztą nie koniec. Dodam, że wygoda łączy się z wysoką efektywnością przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Kolejny element ekosystemu stanowi czynnik edukacyjny i jego społeczny wymiar. Nie przypadkiem Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności skupiała reprezentantów uczelni, organizacji pozarządowych, banki, organizacje płatnicze. To dzięki temu udało się dotrzeć do świadomości konsumentów, którzy – co naturalne – przejawiali daleko idącą nieufność wobec nowinek technologicznych. Dzięki staraniom Związku Banków Polskich i koalicji udało się przełamać obawy wynikające z wdrożenia kart zbliżeniowych, a to za sprawą opcjonalnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania. To konsument decydował, czy skorzysta z rozwiązania, czy też zablokuje je na czas określony. Rada ds. Systemu Płatniczego NBP przewidziała takie rozwiązanie w przygotowanych regulacjach. W sytuacji gdy organizacje płatnicze i banki zainwestowały znaczne środki, wybór takiej drogi, pomimo że generował obawy co do skutecznego wdrożenia oferowanego rozwiązania i zwrotu poniesionych nakładów, okazał się rozwiązaniem optymalnym.

Co zatem było punktem zwrotnym dla procesu skutecznego wdrażania bezgotówkowej formy płatności?

– Trzeci, kluczowy element opisanej piramidy stanowią akceptanci – punkty usługowe i handlowe. To im trzeba było dostarczyć argumentów, które zastąpiłyby istniejące uprzedzenia, albo po prostu brak wiedzy, jak działa terminal do płatności bezgotówkowych. Decydujące okazały się przesłanki natury pragmatycznej – koszty wdrażanych rozwiązań, wygoda i przyjazność użytkowania, wreszcie bezpieczeństwo i efektywność. Fundacja zapewniła bezkosztową możliwość bezpiecznego przetestowania rozwiązania i to na 12 miesięcy (!), które w efekcie zbudowały zaufanie do nowego rozwiązania, głównie z tego powodu, że spowodowało wzrost obrotów u ponad połowy nowych użytkowników terminali. Jaki może być lepszy dowód dla przedsiębiorcy, że jest to dla niego korzystne?

Co jednak nastąpi, po okresie bezpłatnego użytkowania terminali?

– W porozumieniu z naszą fundacją agenci rozliczeniowi zadbali o uniknięcie klifu cenowego, innymi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK