Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

credit.agricole.01.400x86Z danych opublikowanych przez Factors Chain International (FCI), międzynarodową organizację zrzeszającą największe firmy faktoringowe wynika, że w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o blisko 10 proc. (9,8 proc r/r). W Polsce wartość wierzytelności wykupionych w 2014 r. przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF)  była o 17,31 % wyższa niż w roku poprzednim 
i wyniosła  114,5 miliardów zł. W Europie, która jest największym rynkiem faktoringu na świecie, wartość ta wyniosła blisko 1487 mld euro.

Badanie EFL wśród MŚP
W celu zrozumienia możliwości firm z sektora MŚP do rozwoju, EFL opracował indeks „Barometr EFL”, którego zadaniem jest pokazanie poziomu orientacji firm z sektora MŚP do wzrostu. Barometr EFL, powstał w oparciu o wskaźniki związane z przewidywanym poziomem sprzedaży, prognozowanym utrzymaniem płynności finansowej, planowanymi inwestycjami w środki trwałe oraz szacowanym poziomem zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Na początku roku, jego wartość wyniosła 54,3 pkt. Oznacza  to, że kondycja finansowa większości przedsiębiorstw MŚP jest na poziomie wyższym o ponad 4 pkt. od progu OR, który wskazuje na ograniczony rozwój i dużą niepewność przedsiębiorców.

We wszystkich czterech badanych obszarach odsetek przedsiębiorców wskazujących na wzrost: sprzedaży, lepszą płynność, wzrost zapotrzebowania na środki zewnętrzne czy też wzrost skłonności inwestycyjnej w środki trwałe jest wyższa niż odsetek firm, które prognozują spadki.

Blisko 9,5 proc. przedsiębiorców sięga po faktoring
Przedsiębiorcy pytani o płynność finansową  w zdecydowanej większości deklarowali, że będzie ona taka sama (68,4 proc.) lub wyższa (14.5 proc.) niż w minionym roku. Niecałe 4 proc. respondentów nie potrafiło określić czy poziom płynności finansowej ulegnie zmianie. Zaledwie 13,8 proc. uważało, że będzie ona gorsza. Jej pogorszenie zgłaszali głównie mali i średni przedsiębiorcy z branży transportowej.

Z badania przeprowadzonego przez EFL wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po faktoring jako zewnętrze źródło finansowania inwestycji. Z opublikowanego w 2011 roku raportu EFL „MŚP pod lupą” wynika, że dla 46 proc. przedsiębiorców kredyt bankowy był głównym źródłem  finansowania bieżącej działalności, co trzecie przedsiębiorstwo miało podpisaną umowę leasingu, 
a wykorzystanie faktoringu 4 procent badanych. W najnowszym badaniu Barometru EFL, korzystanie 
z faktoringu deklaruje 9,3 proc. przedsiębiorców.

– Faktoring, zyskuje na znaczeniu i powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych. – mówi Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit  Agricole Commercial Finance Polska SA. – Jest on doskonałym narzędziem dla firm, które muszą funkcjonować w zmieniającej się i niepewnej sytuacji rynkowej. Jak pokazują dane, polscy przedsiębiorcy coraz bardziej przekonują się do tej usługi, niemniej jeszcze nieco brakuje do osiągnięcia europejskiego poziomu zainteresowania ofertą firm faktoringowych.

Piotr Sitarek