Ruszyły konsultacje Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mrr.01.250x863,7 mld euro zostanie w najbliższych latach przeznaczone na wsparcie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program Wiedza Edukacja Rozwój będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz Gwarancji dla młodzieży.

– Mówiąc o nowym programie należy zaznaczyć, iż z pewnością nie będzie on powtórzeniem Programu Kapitał Ludzki. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój czerpie z doświadczeń zarówno perspektywy finansowej 2007-2013, jak i programów realizowanych w latach 2004-2006, ale nie jest ich prostą kontynuacją. W tej perspektywie będziemy mieli do czynienia z programem krajowym, w ramach którego będziemy rozwiązywać problemy horyzontalne w politykach wspieranych z EFS, natomiast bezpośrednie wsparcie z tego funduszu konkretnych grup docelowych będzie udzielane w regionalnych programach operacyjnych – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Konsultacje nowego programu zainaugurowała konferencja w Krakowie, z udziałem wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego. Dodatkowe informacje są dostępne na www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Rejestracja.aspx

Uwagi do projektu POWER 2014-2020 można zgłaszać także w formie elektronicznej – do 25 października 2013 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego