Ruszył nabór wniosków do X edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

efrwp.250xEuropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił nabór wniosków do X edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach którego udzielane są pożyczki dla gmin i powiatów na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę.

Nabór wniosków potrwa do 25 lipca br. Limit środków dla tej edycji wynosi 10 mln złotych. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR  3-miesięcznego i obecnie wynosi 3,77%. W ramach tej edycji umowy będą zawierane od września br.

Samorządowy Program Pożyczkowy jest kontynuacją wieloletnich starań Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zmierzających w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Jest on adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich. Pożyczki mogą zostać zaciągnięte na sfinansowanie 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.

W ramach IX edycji, spośród wszystkich wniosków, które napłynęły do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, wybrano 27 laureatów. Wśród nich znalazły się gminy z województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Obecnie trwa proces weryfikacji dokumentów i podpisywania umów z gminami.

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej