Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości – otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

polskie.miasto.przyszlosci.400x224Polskie Miasto Przyszłości to innowacyjny i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.
Projekt będzie realizowany w ramach otwartego ekosystemu firm partnerskich.

Współczesne miasta konkurują ze sobą niczym przedsiębiorstwa, podobnie jak one szukając sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie wzrostu, zwiększanie wydajności i pomnażanie zysków. Konkurencję tę, co jest szczególnie widoczne w Polsce, zaostrzać będą zmiany demograficzne – starzejąca się i malejąca populacja miast1. Chcąc przyciągać inwestorów, najbardziej wykształconych absolwentów czy najlepszych pracowników, miasta muszą dostosować swoje funkcjonowanie do nowych realiów. Muszą zaadaptować swoją przestrzeń, usługi i procesy do rosnących wymagań i stawić czoła coraz większemu zapotrzebowaniu na dobra, takie jak czysta energia, woda, powietrze, sprawny transport i komunikacja, bezpieczeństwo czy nowoczesna edukacja.

Zmianom demograficznym towarzyszyć będzie jeszcze bardziej dynamiczny niż teraz rozwój technologii, połączony z ich jeszcze większą dostępnością i powszechnością. Według prognoz firmy Cisco, w przyszłym roku z siecią połączonych będzie 15 miliardów urządzeń, zaś do roku 2020 liczba ta wzrośnie do 50 miliardów. Przy czym urządzenia te to nie tylko komputery, smartfony czy tablety, lecz także różnego rodzaju maszyny, czujniki czy kamery, które potrafią wymieniać ze sobą informacje bez ingerencji człowieka. Te miliardy nowych połączeń składać się będą na Internet Wszechrzeczy, czyli sieć łączącą ludzi, przedmioty, dane i procesy, która pozwoli zmienić dotychczasowy styl życia czy prowadzenia biznesu. Miasta, aby wykorzystać te nowe możliwości, muszą przekształcić się w miasta inteligentne.

Smart City, czyli miasto inteligentne, które opłaca się wszystkim

Miasto inteligentne (Smart City) to takie, które dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych rozwiązań technologicznych, wywiera pozytywny wpływ na:

 • mieszkańców – ich jakość życia, poziom wykształcenia, udział w życiu publicznym, mobilność czy kreatywność;
 • ekonomię – innowacyjność i przedsiębiorczość czy elastyczność rynku pracy;
 • środowisko i przestrzeń miejską – kontrolę zanieczyszczeń, gospodarkę zasobami, odpadami i energią, zarządzanie transportem;
 • jakość zarządzania miastem – efektywność energetyczną, przejrzystość czy łatwy dostęp do usług publicznych.

Jak pokazują badania Cisco, miasta na całym świecie mogą potencjalnie zyskać na wykorzystaniu takich rozwiązań nawet 1,9 biliona dolarów w ciągu najbliższych 10 lat.

Dlatego coraz więcej miast decyduje się na rozwój w kierunku Smart City. Barcelona i Nicea wdrożyły rozwiązanie do obsługi obywatela, które wykorzystuje technologie wideo, pozwalające na szybką komunikację z pracownikiem administracji miejskiej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Barcelona wdrożyła też inteligentne technologie do zarządzania wodociągami, parkingami, odpadami czy w komunikacji miejskiej, co pomaga miastu oszczędzać środki budżetowe, jednocześnie podnosząc jakość usług publicznych. Z kolei władze Hamburga w zeszłym miesiącu zdecydowały o uruchomieniu programu pilotażowego, obejmującego wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego i systemu zarządzania ruchem w mieście oraz w porcie, co przełoży się na usprawnienie działania miasta i obniżenie kosztów. Przykładów inicjatyw zmierzających do budowy inteligentnych – efektywnie zarządzanych miast jest na świecie z każdym tygodniem coraz więcej.

Polskie Miasto Przyszłości

Również w Polsce mamy przykłady implementacji wybranych elementów wspomagających realizację idei inteligentnego miasta, takie jak systemy monitoringu wizyjnego czy ogólnodostępne strefy WiFi. Bardzo często jednak cechą wdrażanych rozwiązań jest fakt, że tylko częściowo lub wcale nie integrują się one z innymi elementami infrastruktury miasta.

Zbudowanie inteligentnego miasta wymaga natomiast zintegrowanego, systemowego i otwartego podejścia. Na tę potrzebę odpowiada projekt Polskie Miasto Przyszłości, czyli otwarta platforma rozwiązań dla miast. Projekt powstał z inicjatywy firmy Cisco Poland, która zaprosiła do udziału w nim partnerów ekosystemowych – liderów rynku w swoich branżach – oferujących komplementarne wobec siebie rozwiązania, umożliwiające budowę kompleksowej architektury, obejmującej szeroki zakres współdziałających ze sobą systemów w trzech kluczowych dla budowy inteligentnego miasta obszarach:

 • Bezpieczeństwo, Transport, Komunikacja i Inteligentne Systemy Oświetlenia (monitorowanie i inteligentne zarządzanie ruchem, transportem, parkingami, oświetleniem ulicznym, zużyciem energii i innych mediów, bezpieczeństwem publicznym);
 • Edukacja (wsparcie nowoczesnego procesu edukacyjnego, poprawa kontaktu rodzic – szkoła – samorząd, dostarczenie elektronicznych narzędzi do komunikacji i zarządzania oraz multimedialnych zasobów edukacyjnych);
 • Kontakt z mieszkańcem (nowoczesna, wielokanałowa komunikacja pomiędzy mieszkańcami a samorządem, poprawa dostępności urzędów i urzędników, eliminacja barier komunikacyjnych dla osób wykluczonych).

Skonstruowana w ten sposób otwarta platforma rozwiązań jest innowacyjną i unikalną na rynku ofertą, skierowaną do kadry zarządzającej w polskich miastach (prezydenci, burmistrzowie, radni, dyrektorzy departamentów, prezesi spółek i zakładów miejskich, etc.), która pozwoli im realizować ideę inteligentnego miasta w wybranych, najbardziej wymagających tego obszarach, z uwzględnieniem aktualnych możliwości inwestycyjnych.

Dodatkowymi zaletami platformy rozwiązań Polskie Miasto Przyszłości są:

 • Modularność, pozwalająca na stopniową realizację projektu w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości miast i umożliwiająca łatwą integrację kolejnych elementów;
 • Otwartość, umożliwiająca ochronę dotychczas poczynionych przez miasta inwestycji w poszczególnych obszarach poprzez dołączenie do już istniejących systemów poszczególnych elementów platformy;
 • Optymalizacja wdrożeń, dzięki posiadanej wiedzy i strategii rozwoju systemu jako całości, umożliwia implementację poszczególnych usług w sposób przygotowany do późniejszego ich połączenia w całość i uzyskanie efektu synergii.

Ponadto, Cisco wraz z partnerami oferuje szeroki wachlarz mechanizmów finansowych, umożliwiających miastom wybór dogodnego sposobu sfinansowania wdrożeń proponowanych rozwiązań, takie jak np. leasing, mechanizmy odroczonej płatności czy kredytowe.

Wszystko to sprawia, że Polskie Miasto Przyszłości, czyli otwarta platforma rozwiązań dla miast, jest projektem, dzięki któremu planowanie i realizacja rozwoju miasta jest dużo prostsze, a jednocześnie bardziej efektywne.

Otwarty ekosystem firm partnerskich realizujących projekt Polskie Miasto Przyszłości tworzą dotychczas:

 • Cisco – światowy lider w rozwiązaniach bezpiecznej komunikacji i przetwarzania danych.
 • Schneider Electric – światowy lider w zarządzaniu energią oraz w rozwiązaniach automatyki i sterowania.
 • IBM – światowy lider w systemach agregacji i przetwarzania danych.
 • Swarco – światowy lider inteligentnych systemów transportowych: systemów zarządzania ruchem drogowym, systemów naprowadzania parkingowego, informacji pasażerskiej i zarządzania komunikacją miejską, monitoringu i bezpiecznego oświetlenia drogowego.
 • Philips Lighting – światowy lider efektywnych systemów oświetlenia.
 • Seventica – krajowy lider systemów komunikacji niewerbalnej.
 • Samsung – lider innowacyjnych rozwiązań elektronicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych.
 • VULCAN – krajowy lider rozwiązań zarządzania oświatą.
 • Young Digital Planet – globalny twórca rozwiązań w obszarze nowoczesnej edukacji multimedialnej.

Projekt Polskie Miasto Przyszłości jest realizowany we współpracy z następującymi instytucjami:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
 • Związek Miast Polskich

Źródło: MANEJO Public Relations

(1) http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-poland-2011_9789264097834-en