RPP: stopy procentowe bez zmian. Co z inflacją?

RPP: stopy procentowe bez zmian. Co z inflacją?
Fot. stock.adobe.com/ngad
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.

#RPP utrzymała #stopyprocentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%

„W 2019 r. inflacja może być podwyższona przez wzrost cen energii – to jest czynnik pozostający poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. Skalę wzrostu cen energii w 2019 r. będzie prawdopodobnie ograniczał obserwowany w ostatnich miesiącach spadek cen ropy naftowej. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego” – czytamy w komunikacie.

„Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – czytamy dalej.

Stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB

W ocenie RPP, bieżące informacje wskazują na „relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury” choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB, podano także.

„W Polsce wstępne dane o PKB w III kw. wskazują się na utrzymanie się dobrej koniunktury” – oceniono także.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa – 0,5%, a stopa redyskonta weksli – 1,75%.

Adam Glapiński nie widzi powodów do podnoszenia stóp proc. w 2019 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmiany poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, jest prawdopodobne, że stopy procentowe nie zostaną podwyższone także w 2020 r., ale „nie jest to już tak wysokie prawdopodobieństwo”.

„W określonych warunkach nie widzę powodu, by w 2019 r. stopy procentowe były podnoszone. Co do 2020 r. – to jest tak daleko, że mamy jakiś wachlarz prawdopodobieństwa. Jest prawdopodobne, że nie będą rosły, ale nie jest to już tak wysokie prawdopodobieństwo” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

„My nie umocniliśmy dziś naszego stanowiska 'wait and see’ utrzymujemy je od bardzo dawno, dziś się ani nie osłabiło, ani nie umocniło” – dodał.

Komentując dane o spowolnieniu inflacji do 1,2% r/r w listopadzie (wg danych flash), wskazał, że nawet, jeśli inflacja przyspieszy, ale nadal będzie się mieścić w paśmie odchyleń w ramach celu inflacyjnego, to nie będzie powodu do niepokoju. Inflacja może trochę przyspieszy, ale nadal będzie bardzo niska, podkreślił.

Ancyparowicz z RPP: podwyżka stóp pod koniec 2019 zależna m.in. od zmian w VAT

Podwyżka stóp procentowych będzie możliwa pod koniec 2019 r., jeśli okaże się, że planowane zmiany w matrycy podatku od towarów i usług (VAT) uruchomią procesy inflacyjne, uważa członek RPP Grażyna Ancyparowicz.

„Mówiłam o możliwości podwyżki stóp pod koniec 2019 r. Dopuszczam taką ewentualność, ale nie w najbliższych miesiącach. Dla mnie bardzo ważna będzie projekcja marcowa, bo przecież Ministerstwo Finansów zapowiada dość istotne rewizje stawek VAT. Taka rewizja może spowodować rewolucję cenową. Druga sprawa – nie jestem do końca pewna, jak będzie wyglądał koszyk inflacyjny GUS” – powiedziała Ancyparowicz podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

„Może przemawia przeze mnie pesymizm, ale spodziewam się, że podwyżki podatku VAT mogą uruchomić procesy inflacyjne, ale nie znaczy, że muszą – tego projekcja, oczywiście, jeszcze nie mogła zakładać” – podkreśliła.

Kolejna sprawa, która może pobudzić procesy inflacyjne to – według niej – system pracowniczych planów kapitałowych (PPK), któremu była przeciwna.

„Zakładam [ponadto], że prognoza NBP jest troszkę zbyt pesymistyczna, jeśli chodzi o PKB. Moje wyczucie, nie oparte na żadnych badaniach i modelach, jest takie, że powinniśmy utrzymać wysokie tempo inwestycji w przyszłym roku […] i że nie ma powodu, by oczekiwać osłabienie konsumpcji” – powiedziała także członek RPP.

Sura z RPP podtrzymuje oczekiwanie braku podwyżek stóp proc. do końca 2019 r.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem odnośnie ścieżki stóp procentowych w Polsce w 2019 r. jest ich stabilizacja, uważa członek RPP Rafał Sura.

„Podtrzymuję wcześniej wyrażane stanowisko: wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, gdy chodzi o ścieżkę stóp procentowych w Polsce w 2019 r. jest ich stabilizacja. Natomiast chciałbym dodać, że faktycznie jestem zaskoczony flashem za listopad – inflacja jest na innym poziomie, niż przewidywaliśmy np. w listopadowej projekcji” – powiedział Sura podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Sura podkreślił jednocześnie, że odchylenie w jednym miesiącu nie daje jeszcze powodów do zmiany nastawienia, ważny jest dłuższy horyzont.

„Kluczowe znaczenie będzie miała projekcja marcowa – będziemy widzieć, jak ten potencjalny wzrost cen energii będzie się przekładał na procesy inflacyjne. Bo to, że on będzie, to jest oczywiste. Nie wydaje mi się, żeby on był aż tak znaczący, na poziomie 12% [jak założono w listopadowej projekcji banku centralnego], wydaje mi się, że będzie niższy i będzie rozłożony w czasie” – dodał członek Rady.

Ostatni argument to informacje dotyczące spadku cen ropy naftowej, co będzie miało wpływ na prognozy RPP w kolejnych miesiącach, podsumował.

Źródło: ISBnews