RPP: stopy procentowe bez zmian. Dobra koniunktura gospodarcza utrzymuje się

RPP: stopy procentowe bez zmian. Dobra koniunktura gospodarcza utrzymuje się
Fot. stock.adobe.com/gunnar3000
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że napływające dane wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury.

#RPP utrzymała #stopyprocentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5% #gospodarka

„W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych kwartałach. Zgodnie z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – czytamy w komunikacie.

„Mimo wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ub. roku wzrostu płac, dynamika cen dóbr konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Nieco wyższy niż w I kwartale br. roczny wskaźnik CPI jest głównie efektem wzrostu cen paliw. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska” – czytamy dalej.

Czytaj także: Komunikat RPP bez zmian >>>

Wzrost aktywności gospodarczej

Rada podkreśliła, że w Polsce napływające dane wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury.

„Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wzrost inwestycji. Czynnikiem wspierającym wzrost aktywności gospodarczej pozostaje również dobra koniunktura za granicą” – czytamy dalej.

Zgodnie z decyzją RPP, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa – 0,5%, a stopa redyskonta weksli – 1,75%.

Stopy prawdopodobnie bez zmian do końca 2019 roku

Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmiany poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, gdyby sytuacja się nie zmieniła, okres stabilności stóp mógłby się przedłużyć.

„Nigdy nie zapowiadałem stabilności do końca 2020 roku. Odważnie wybiegałem w przód i powiedziałem, że z olbrzymim prawdopodobieństwem stabilne stopy mogą być do końca 2019 roku, a gdyby nic się nie zmieniło, to dalej. Ale na 2020 r. nie śmiem rozwijać żadnych przewidywań, bo to jest zbyt odległy okres. Na razie sytuacja jest bardzo stabilna i zakładam, że w 2019 r. też taka będzie” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Źródło: ISBnews