RPP obniży stopy procentowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedrzejak.maciej.saxo.bank.01.310x400Podczas wczorajszej sesji uwagę inwestorów znad Wisły przyciągnęły wiadomości o bilansie handlu zagranicznego.

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, w pierwszym półroczu 2014 roku dynamika polskiego eksportu wyniosła 6.5% r/r, natomiast importu – 5.6% r/r. Słabsze od prognozowanych okazały się informacje na temat wymiany handlowej między Polską a Rosją, która w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku spadła do 4.4% r/r w przypadku eksportu oraz 11.5% r/r dla importu. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie embarga na żywność pochodzącą z Polski w znaczący sposób wpłynie na dalsze ograniczenie stosunków handlowych między Warszawą a Moskwą, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do spowolnienia wzrostu gospodarczego naszego kraju. Tymczasem, jak wynika z raportu Goldman Sachs poświęconego aktualnej sytuacji w Europie Środkowo – Wschodniej, wiele wskazuje na to, że spadek PKB – w połączeniu z utrzymującą się na niskim poziomie inflacją – będzie dla RPP argumentem przemawiającym za obniżeniem stóp procentowych jeszcze w tym roku.

W ciągu dnia uwagę inwestorów przyciągną informacje o wysokości indeksu instytutu ZEW (prognoza 18.2 pkt) obrazującego nastroje panujące  wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w Niemczech. Popołudniu zostaną natomiast opublikowane comiesięczne dane na temat salda budżetu (prognoza -96 mld dolarów) Stanów Zjednoczonych.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska