RPP nie zmieniła stóp procentowych – co ta decyzja oznacza dla rynku obligacji korporacyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

riopka.jaroslawa.besi.01.400Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,50%.

Brak zmiany stóp procentowych powoduje, że nadal będzie się utrzymywał bardzo dobry sentyment inwestorów do obligacji korporacyjnych. Niskie stopy procentowe skłaniać będą coraz większą liczbę emitentów do pozyskania finansowania z rynku obligacji i opieraniu swoich źródeł finansowania nie tylko na długu bankowym, ale także na rynku obligacji korporacyjnych. Jeżeli w wyniku utrzymywania się środowiska niskich stóp procentowych nadal będziemy obserwować dopływ nowych środków do funduszy dłużnych to z pewnością na rynku będzie można zaobserwować kolejne emisje obligacji z coraz to niższymi marżami, które niekiedy zbliżać się będą do marż na finansowaniu kredytem bankowym.

Jarosław Riopka
Zastępca Dyrektora w Biurze Emisji Instrumentów Dłużnych
BESI Grupo Novo Banco