RPP na horyzoncie, rentowności spadają w ślad za ropą i rynkami bazowymi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.pkobp.01.258x400Na rynku stopy procentowej podczas poniedziałkowej sesji widać było silne spadki rentowności i to zarówno na krótkim jak i na długim końcu krzywej. Niewykluczone, że część inwestorów zajmuje długie pozycje przed środową decyzją RPP.

Na rynku FRA doszło bowiem do kilkupunktowego spadku kwotowań, które aktualnie utrzymują się wyraźnie poniżej 1,50%. Świadczyć to może o oczekiwanym łagodnym tonie środowego komentarza Rady, bądź nadziei na obniżkę stóp procentowych. Ponadto na rynku globalnym wsparcia krajowym inwestorom udzieliły rosnące ceny Treasuries i Bundów.

W najbliższych dniach wsparciem dla rynku powinno być w kraju nie tylko rozpoczynające się we wtorek dwudniowe posiedzenie RPP, ale także publikowana dzień później grudniowa inflacja. Rynek spodziewa się, w ujęciu rocznym spadku cen konsumpcyjnych na poziomie 0,9% r/r. Według naszych szacunków deflacja będzie jednak głębsza i sięgnie 1,0%. Za takim scenariuszem przemawia bardzo umiarkowany wzrost funduszu płac, bardzo silne spadki cen surowców energetycznych na światowych rynkach towarowych, a także niskie ceny produktów rolnych. Wysoka konkurencja przy ograniczonej dynamice wzrostu gospodarczego będzie skutkowała lekką presją dezinflacyjną w pozostałych kategoriach koszyka inflacyjnego. Taki scenariusz sygnalizują też wskaźniki wyprzedzające koniunkturę. Prawdopodobny dalszy silny spadek inflacji w grudniu i prawdopodobne utrzymanie się rocznej dynamiki cen na poziomie z grudnia w I kw. 2015 r. będzie skutkowało rosnącą presją na RPP w kierunku poluzowania polityki pieniężnej, tym bardziej, że spadki cen surowców nie zostały jeszcze w pełni uwzględnione w cenach detalicznych. Podobne sygnały będą napływały do Rady również ze strefy euro, gdzie według wstępnych danych w grudniu odnotowana została deflacja na poziomie 0,2% r/r.

Naszym zdaniem publikacja grudniowego wskaźnika CPI wspierać będzie scenariusz dalszego spadku rentowności, szczególnie na krótszym końcu krzywej. W sektorze 2-letnim spodziewamy się, że kwotowania kontraktów IRS ustanowią w najbliższych dniach kolejne historyczne minima poniżej 1,60%, natomiast 5-letnie poniżej 1,70%. W przypadku instrumentów dłuższych problemem mogą okazać się już niskie kwotowania na rynkach bazowych. Bez spadków stawek na core markets trudno bowiem będzie liczyć na silniejsze zmiany notowań na krajowym rynku. Dlatego jednocześnie zakładamy lekkie wystromienie się krzywej dochodowości.

150113.ryn.proc.01.350x150113.ryn.proc.02.350x150113.ryn.proc.03.500x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski