Rozwój modelu bancassurance w ING Życie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ing.01.250x65Bancassurance jest ważnym oraz stale rozwijającym się kanałem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. W ubiegłym roku udział składek ubezpieczeń na życie zebranych poprzez produkty bancassurance wyniósł 51 proc.

Blisko 85 proc. stanowią ubezpieczenia na życie gwarantowane wraz z produktami inwestycyjnymi, pozostałe są to ubezpieczenia oferowane przy standardowych produktach bankowych takich jak ROR, karty czy kredyty. „Rok 2011 zakończyliśmy z bardzo dobrym wynikiem, odnotowując 13 proc. wzrost przypisu składki urocznionej względem zeszłego roku. W bieżącym roku będziemy w dalszym ciągu rozwijać zarówno sam kanał dystrybucji, jak też ofertę produktową dedykowaną dla banków” – informuje Danuta Żukowska, dyrektor Departamentu Bancassurance w ING Życie.

Rok 2012 to dla ING Życie dalszy rozwój produktów oferowanych w sprzedaży za pośrednictwem banków, jak również rozszerzenie jego dostępności o kolejne banki spoza grupy. Już w styczniu ING Życie wraz z Alior Bankiem zaproponowało kolejny produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy, tym razem wykorzystujący najniższą historycznie ceną srebra przy jednocześnie najwyższej dynamice wzrostu. Aktualnie prowadzone są też prace nad kolejnymi innowacyjnymi produktami inwestycyjnymi, jak też ochronnymi oraz finalizowane są kontrakty z nowymi partnerami bankowymi.

Źródło: PIU