Rozwój innowacyjnych usług finansowych w Polsce. Nowy projekt MF, KNF, EBOiR i KE

Rozwój innowacyjnych usług finansowych w Polsce. Nowy projekt MF, KNF, EBOiR i KE
Fot. stock.adobe.com/Rawpixel.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów (MF) i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) rozpoczęły projekt pn. "Rozwój i upowszechnienie dostępu do innowacyjnych usług finansowych w Polsce", który ma pomóc w rozwoju sektora fintech w Polsce, podał resort. Projekt będzie realizowany przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Komisji Europejskiej (KE) i finansowany z funduszy Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych KE.
Projekt ma umożliwić stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacji finansowych #innowacje #fitechy @MF_GOV_PL @uknf

Resort finansów i UKNF dostrzegają dynamicznie zwiększający się wpływ innowacyjnych technologii na kształt rynku finansowego i wyzwania związane z procesem powstawania nowoczesnych usług finansowych opartych na takich technologiach, podano.

„Projekt ma umożliwić stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacji finansowych. W efekcie chodzi o upowszechnienie dostępu do nowoczesnych usług finansowych i krok w kierunku powstania w naszym kraju centrum innowacji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej (NewTech Poland)” – czytamy w komunikacie.

Uproszczenie codziennych czynności życiowych Polaków

MF i UKNF liczą, że innowacyjny rynek finansowy może w istotny sposób przełożyć się na uproszczenie codziennych czynności życiowych Polaków, związanych z zarządzaniem finansami osobistymi. Pozwoli też na podniesienie świadomości i edukacji finansowej oraz na wzrost innowacyjności także w pozostałych sektorach polskiej gospodarki, wskazano również.

Czytaj także: PSD2: KNF o otwartej bankowości oraz wyzwaniach i perspektywach rozwoju dla polskiego sektora FinTech >>>

Prace analityczne nad projektem będą prowadzone przez wykonawcę – doradcę prawno-technologicznego. Jest nim konsorcjum 4 firm: Areto, Wierzbowski Eversheds Sutherland, IT9 i FinTech Consultancy.

Trzy obszary tematyczne

Projekt będzie równolegle realizowany w ramach 3 obszarów tematycznych:

Fintech

Obszar koordynowany przez MF obejmuje kompleksową identyfikację i usunięcie ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju sektora fintech w Polsce oraz przygotowanie dla MF rekomendacji dot. rozwiązań wspierających rozwój sektora fintech w naszym kraju, szczególnie propozycji zmiany przepisów prawa. Identyfikacja barier i przygotowanie rekomendacji będzie zadaniem doradcy prawno-technologicznego, ponieważ chcemy w pełni bazować na doświadczeniach i wiedzy zarówno jak najszerszego grona podmiotów rynkowych, jak i przedstawicieli sektora publicznego.

Resort finansów liczy na duże zainteresowanie konsultacjami, które są planowane w tym zakresie. Aktywny dialog ze wszystkimi interesariuszami sektora FinTech jest warunkiem koniecznym dla budowy w Polsce ekostystemu przyjaznego rozwojowi innowacji finansowych.

Sandbox

Konsorcjum przedstawi UKNF rekomendacje dotyczące rozwiązań nadzorczych oraz mechanizmów i praktyk występujących w innych krajach, które mogłyby wesprzeć rozwój polskiego sektora fintech. Chodzi szczególnie o ocenę możliwości wdrożenia w Polsce tzw. piaskownicy regulacyjnej („regulatory sandbox”), czyli przestrzeni, gdzie nowi uczestnicy mogą testować innowacyjne usługi finansowe.

SupTech

Konsorcjum przygotuje badania wykonalności stosowania innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i rozproszone rejestry, które mogą usprawnić struktury nadzorcze (tzw. SupTech). Przedstawi też konkretne propozycje rozwiązań dla wsparcia rozwoju sektora polskiego fintech. Planowane jest również opracowanie oceny z wytycznymi dla UKNF w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii dot. nadzoru finansowego i wsparcia rozwoju fintech w Polsce, podano także w materiale.

Źródło: ISBnews