Rosną osobiste  przepływy pieniężne z krajów Unii Europejskiej

Rosną osobiste  przepływy pieniężne z krajów Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com / manassanant
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2022 r. przepływy pieniężne wysyłane przez mieszkańców UE do krajów spoza UE, czyli przekazy osobiste wyniosły 43,5 mld euro, co oznacza ich wzrost o 14% w porównaniu z rokiem 2021, gdy wyniosły 38,2 mld euro.

Osobiste przepływy pieniężne do krajów UE wyniosły w 2022 roku 13,5 mld euro, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2021, gdy wyniosły 12,4 mld euro.

Główną część przekazów osobistych stanowią pieniądze, wysyłane przez imigrantów, pracujących w Unii Europejskiej do rodzin, mieszkających poza Unią.

Wzrost przepływów pieniężnych poza Unię Europejską trwa od lat. W latach 2015–2019 dynamika odpływów znacznie przewyższała roczny wzrost PKB UE, co wynikało z korzystnych warunków na rynku pracy w krajach UE, z czego korzystali pracownicy przybywający do Unii, w tym sezonowi i przygraniczni (mieszkający w jednym kraju, a pracujący w drugim).

W latach 2015–2019 osobiste odpływy pieniężne rosły w średnim rocznym tempie wynoszącym ponad 9,4%, zaś napływy 4,2%.

Pogłębia się ujemne saldo przepływów pieniężnych

Rok 2020 był wyjątkowy, gdyż kraje UE zastosowały środki powstrzymujące rozprzestrzenianie się Covid-19, co spowodowało, że PKB w Unii spadł o 3,9%, osobiste odpływy pieniężne spadły o 2,9 %, a napływy o 4,5 %. W roku 2021 sytuacja powróciła do normy. W latach 2021-2022 średnie roczne tempo wzrostu odpływów wyniosło 11,8% zaś napływów 9,4%.

W rezultacie pogłębia się ujemne saldo przepływów pieniężnych, które w 2022 r. osiągnęło blisko 30,0 mld euro.

W 2022 r. w dziewięciu krajach Unii Europejskiej osobiste przepływy pieniężne do kraju były większe od odpływów.

W czterech krajach nadwyżka ta przekroczyła 1% PKB. Były to Chorwacja (2,8% PKB), Bułgaria (1,4%), Portugalia (1,4%) i Rumunia (1,3%).

Polska specyfika

Polska notowała w latach 2021 i 2022 nadwyżkę osobistych przepływów pieniężnych, przy czym nadwyżka ta w roku 2022 znacznie się zmniejszyła w związku z napływem do naszego kraju ponad miliona uchodźców z Ukrainy, którzy wysyłali do swoich rodzin zarobione w naszym kraju pieniądze. 

Największe deficyty osobistych przepływów pieniężnych zanotowały Cypr (-0,9% PKB), Malta i Hiszpania (po -0,6% PKB).

Ponad połowa transgranicznych osobistych przepływów pieniężnych odbywa się wewnątrz Unii Europejskiej. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że obywatele UE mogą swobodnie przemieszczania się i pracy na unijnym rynku.

Są jednak wyjątki, do których należy także Polska. 98% osobistych przepływów wypływa z Polski poza Unię Europejską. W przypadku Hiszpanii i Grecji jest to 91%.

Spoza Unii pochodzi 96% osobistych przepływów pieniężnych do Irlandii, 85% do Włoch i 68% do Austrii.

W Luksemburgu tylko 1%, a w Słowenii 6%  osobistych przepływów pieniężnych kierowane jest poza Unię.

        Saldo osobistych przepływów pieniężnych w mld euro

Kraje20212022
Unia Europejska-24 684,1-28 898,6
Belgia-1 914,0-1 936,0
Bułgaria1 133,21 173,9
Czechy-235,025,3
Dania::
Niemcy::
Estonia57,5-23,6
Irlandia-1 322,0-1 384,0
Grecja-812,0-954,3
Hiszpania-6 218,0-7 426,0
Francja-12 497,0-12 765,0
Chorwacja1 564,01 884,0
Włochy-6 511,1-6 885,9
Cypr-212,6-256,0
Łotwa381,0283,0
Litwa394,5250,7
Luksemburg-136,0-153,0
Węgry485,5479,8
Malta:-98,8
Holandia-525,0-524,0
Austria-850,0-986,0
Polska1 973,0975,9
Portugalia::
Rumunia3 504,63 829,8
Słowenia-75,9-69,7
Słowacja148,3172,9
Finlandia-170,0-189,0
Szwecja-252,3-252,3

Źródło: Eurostat

Źródło: BANK.pl