Rok szkolny z polisą

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

szkola.plecak.01.250x2583 września br. ponad 4,5 mln uczniów rozpocznie w tym roku naukę na różnych poziomach edukacji w szkołach (dane według Forum Obywatelskiego Rozwoju). Według statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej w czasie roku szkolnego dochodzi do ponad 73 tysięcy wypadków. Najczęstsze z nich to złamania, urazy głowy, oczu, wybicie zębów. Warto ubezpieczyć swoje dziecko, aby w razie wystąpienia wypadku mieć środki na pokrycie niezbędnych kosztów jego leczenia.

Wielu rodziców dba o to, aby ich dzieci miały zapewnioną ochronę ubezpieczeniową w ramach grupowej umowy ubezpieczenia oferowanej przez szkołę. Dzięki ubezpieczeniu zawieranemu przez placówki oświatowe dzieci objęte są ochroną podczas zajęć w szkole, w drodze do niej oraz w życiu prywatnym przez 24 godziny na dobę zarówno na terenie Polski oraz poza jej granicami. Podstawowy zakres obejmuje: śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, także komunikacyjnego i trwały uszczerbek na zdrowiu, którego dziecko doznało na skutek wypadku. Dodatkowy zakres ochrony może obejmować pobyt dziecka w szpitalu lub przerwanie nauki na studiach wyższych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

– Bardzo szeroki zakres ochrony umożliwia rodzicom otrzymanie środków finansowych na leczenie dziecka oraz pokrycie wszelkich wydatków związanych z wystąpieniem różnych nieszczęśliwych zdarzeń w życiu naszych pociech – mówi Daria Gorajska, Specjalista ds. Ubezpieczeń z Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordia Ubezpieczenia. – O wiele częściej naszym dzieciom przydarzają się wypadki, które nie powodują na szczęście kalectwa, jednakże ich leczenie jest bardzo kosztowne, np. wybicie zębów podczas gry w piłkę, złamanie ręki czy nogi, leczenie poważnej choroby u dziecka takiej jak na przykład wstrząs septyczny czy też ciężkie oparzenie.

Rodzice mogą również ubezpieczyć swoje dziecko na wyższą sumę ubezpieczenia niż suma wyznaczona przez placówkę oświatową zawierając dodatkowe ubezpieczenie indywidualne NNW dla swojego dziecka. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, przysługuje wówczas świadczenie z dwóch polis.

Początek nauki w szkole, a szczególnie w pierwszej klasie to dobry moment na podjęcie decyzji o zabezpieczeniu przyszłości dziecka i zapewnieniu mu kapitału na kontynuowanie studiów na najlepszych uczelniach czy np. na wkład własny na mieszkanie.

– Na rynku dostępne są polisy pozwalające na gromadzenie kapitału na przyszłość. Tego typu ubezpieczenie to znakomity wybór dla tych, którzy znają cel, na realizacje którego w przyszłości będą potrzebować pieniędzy – mówi Filip Przydróżny, Manager ds. Ubezpieczeń Osobowych Concordia Ubezpieczenia. – Jednocześnie chcą posiadać dodatkową ochronę ubezpieczeniową np. na wypadek śmierci. Oszczędzanie z pewnym wynikiem przy jednoczesnej ochronie ubezpieczeniowej to rozwiązanie najlepsze na dzisiejsze niepewne czasy. Najważniejsze, by znaleźć na rynku optymalną ofertę – dodaje Filip Przydróżny – ochronę i oszczędzanie w jednym.

Pamiętajmy o ochronie ubezpieczeniowej naszych dzieci, tak jak pamiętamy o skompletowaniu wyprawki szkolnej, by miały niezbędne przybory i książki potrzebne do nauki. Pozwoli to zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w razie nieprzewidzianej sytuacji będziemy mieli środki na złagodzenie jej skutków.

Concordia Ubezpieczenia