Rok synergii biznesów Europy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

tu.europa.logo.02.400x121Grupa Ubezpieczeniowa Europa w 2015 r. wypracowała blisko 90 mln zł zysku i zebrała 1,6 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR). Obie spółki Europy pomyślnie przeszły test, jakim dla branży finansowej było wprowadzenie Rekomendacji U - przeegzaminowały 45 tys. osób, które z powodzeniem dystrybuują produkty w modelu agencyjnym.

– Dzięki temu, że bardzo sprawnie przeszliśmy proces przestawiania Grupy Europa oraz naszych partnerów na sprzedaż w systemie indywidualnym, mogliśmy rozwijać nowe pomysły na biznes. Pozyskaliśmy m.in. dużych partnerów z sektora bankowego, znacząco zwiększyliśmy sprzedaż w obszarach alternatywnych oraz rozbudowaliśmy kanał online, udostępniając kolejne produkty, które można kupić szybko i w prosty sposób – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

W 2015 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa sprzedało polisy za 637 mln zł (wg PSR i MSR) i osiągnęło ponad 56 mln zł zysku, nie uwzględniając dywidendy od spółki zależnej. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa wypracowało ponad 1 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR i odpowiednio ponad 734 mln zł wg MSR) oraz zwiększyło zysk o prawie 30 proc. do 33 mln zł.

TU Europa – siła bancassurance i nowych kanałów
TU Europa najwyższe przychody wypracowało w kategorii ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz w segmencie ubezpieczeń do kredytów gotówkowych. Oferta TU Europa dla MSP wyróżnia się innowacyjnością, na którą składają się m.in. nowatorskie produkty, prostą formuła umowy, bardzo jasne warunki ubezpieczenia i minimalne wyłączenia  odpowiedzialności.. Spółka kontynuuje dynamiczny rozwój sprzedaży ubezpieczeń leasingowych. Składka przypisana brutto tej linii biznesowej wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o ponad 70 proc. To zasługa zarówno efektywnej współpracy z dotychczasowymi partnerami z branży leasingowej oraz pozyskania nowego, znaczącego dystrybutora, jak i wyspecjalizowanych produktów precyzyjnie dopasowanych do potrzeb tej grupy klientów. Przykładem jest ubezpieczenie od utraty zysku dla leasingobiorców, które zostało nagrodzone w branżowym rankingu „Najlepsze Ubezpieczenia Grupowe”. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy biorący w leasing pojazdy i sprzęt służący działalności gospodarczej. Rozwiązanie to zapewnia zachowanie płynności finansowej w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu firmy. Obejmuje wartość utraconego zysku, wynikającego ze spadku obrotu, gdy są one efektem przypadkowego zdarzenia, jak zniszczenie leasingowanego pojazdu lub urządzeń przez pożar, zalanie, kradzież, huragan, co ma odzwierciedlenie w osiąganym przez klienta dochodzie. Wzrostowi sprzedaży ubezpieczeń dla leasingu sprzyja także coraz lepsza sytuacja gospodarcza, pobudzająca przedsiębiorców do rozwijania działalności, która z kolei potrzebuje rozwiązań ochronnych minimalizujących ryzyko biznesowe.

Równie intensywnie rozwija się sprzedaż polis w kanałach alternatywnych, tj. u operatorów komórkowych oraz w sieciach sieci sprzedaży sprzętu IT, RTV i AGD. W stosunku do wcześniejszego roku składka przypisana brutto zwiększyła się o blisko 40 proc. W tych kanałach TU Europa oferuje  ubezpieczenie wyświetlaczy smartfonów dla abonentów indywidualnych i korporacyjnych oraz przedłużone gwarancje na zakupiony sprzęt.

Ponadto spółka majątkowa umocniła pozycję na rynku turystycznym, zbierając w tym segmencie o niemal 25 proc. więcej składki przypisanej brutto niż rok wcześniej. Firma wzbogaciła ofertę m.in. o ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji, które dotąd było dostępne wyłącznie w biurach podróży, a od 2015 r. można je kupić online na stronie www.tueuropa.pl. Sprzedaż ubezpieczeń turystycznych przez stronę internetową w 2015 roku wzrosła aż o 40 proc. w stosunku do poprzedniego roku

– Połączenie tego co sprawdzone, czyli bancassurance, z nowymi  kanałami dystrybucji to nasza odpowiedź na niełatwe warunki na rynku ubezpieczeń. Strategia, zbudowana w oparciu o produkty, których oczekują nasi klienci, ciągłe poszukiwanie dodatkowych możliwości współpracy z branżą finansową oraz ostrożną dywersyfikację kanałów sprzedaży, przynosi wymierne efekty – informuje wiceprezes Marat Nevretdinov.

TU na Życie Europa – innowacje produktowe procentują

W spółce życiowej aż o niemal 90 proc. wzrósł wolumen sprzedaży ubezpieczeń typu UFK.

– Tak spektakularny wzrost był możliwy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów inwestycyjnych. Charakteryzują się one m.in. niskim poziomem opłat ponoszonych przez klientów oraz bardzo szeroką ofertą funduszy inwestycyjnych – wyjaśnia Marat Nevretdinov.

Wpływ na dobrą sprzedaż w tym segmencie miał także fakt, że niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania klientów do szukania bardziej atrakcyjnych możliwości pomnażania oszczędności. Klienci TU na Życie Europa korzystają już ze 170 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Przykładem innowacyjnego produktu inwestycyjnego jest ubezpieczenie „Wymarzone Perspektywy”, które wyróżnia się możliwością rezygnacji w dowolnym czasie bez ponoszenia żadnych kosztów. Zapewnia także znacznie szerszy zakres ubezpieczenia niż wiele tego typu produktów oraz daje klientom możliwość inwestowania środków w trudniej dostępne fundusze. Zostało ono docenione przez ekspertów rynku finansowego za transparentność oferty oraz warunki ubezpieczenia przyjazne konsumentom.  Najlepszy z funduszy dostępnych w ramach „Wymarzonych Perspektyw” w ostatnim kwartale minionego roku wypracował prawie 10-proc. stopę zwrotu.

Alicja Hamkało
Kierownik Biura Komunikacji
TU Europa S.A