Rok pandemii, rok technologii. Forum Bankowe 2021

Rok pandemii, rok technologii. Forum Bankowe 2021
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z najbardziej zauważalnych efektów obecnego kryzysu było przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych w gospodarce. Polskie banki, jako liderzy przemian, dobrze odnaleźli się w świecie, którego podstawą stały się zdalne formy pracy i kontakt online z klientami. Perspektywie technologicznej poświęcona była ostatnia sesja tegorocznego Forum Bankowego, moderowana przez dr. Tadeusza Białka, wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Najbardziej symbolicznym efektem cyfryzacji rynku finansowego jest poszerzenie grona instytucji, upoważnionych do realizacji płatności.

Wiceszef ZBP zauważył, że jeszcze do niedawna obszar ten stanowił domenę banków, dziś w coraz większym stopniu angażują się weń niezależne podmioty. Efektem popularyzacji nowoczesnych form finalizowania transakcji jest też rosnąca popularność płatności bezgotówkowych, które w okresie pandemii pozwoliły utrzymać rytm życia gospodarczego.

Popularność płatności bezgotówkowych nie spadnie po pandemii

– Spowodowały one zmiany nie tylko stricte użytkowe, ale i kulturowe – dodał dr Białek, przypominając, iż pod koniec ubiegłego roku ponad 50% płatności detalicznych wykonywano w formie elektronicznej.

Do problematyki tej odniósł się także dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Podkreślił on, że upowszechnienie gospodarki elektronicznej, także w obszarze płatności, było możliwe, gdyż sektor bankowy zaangażował się w aktywne działania na rzecz dwóch obszarów: edukacji obywateli i cyberbezpieczeństwa.

– To jeden z ważniejszych elementów, pokazujący odpowiedzialność finansową sektora – dodał dr Groszek, wskazując, że zwiększająca się popularność operacji bezgotówkowych utrzyma się także po zażegnaniu obecnego kryzysu. Sprzyja temu między innymi dyrektywa PSD2, która wskazując obszary, w jakich powinno nastąpić otwarcie rynku finansowego, szczególne znaczenie nadaje właśnie płatnościom.

Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa wskazał też na rosnące znaczenie właściwego zarządzania budżetami domowymi.

Edukacja i promowanie właściwych nawyków w tym zakresie staje się istotnym zadaniem, także dla instytucji finansowych.

O perspektywach digitalizacji sektora i całego rynku wspominał też Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Dotrzymać kroku bigtechom

Jak pandemia wpłynęła na rozwój technologiczny banków? Do tej kwestii odniósł się Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Przypomniał on, że pandemia to czas, kiedy klienci zmieniają zachowania, czego wymiernym rezultatem jest spadek liczby osób odwiedzających oddziały. W efekcie owych zmian banki podjęły działania nie tylko na rzecz upowszechnienia korzystania z kanałów zdalnych, ale też zapewnienia w nich wielu nowych usług.

Przyszłością dla sektora będą wielofunkcyjne platformy, na których obok usług finansowych znajdą się inne funkcjonalności, przydatne klientom w życiu codziennym

Wymagało to rzecz jasna zwiększenia nakładów finansowych i aktywności, niezbędnej by przeprowadzić cyfrową transformację, niemniej w tym akurat kontekście banki znajdują się pod silną presją klientów, którzy oczekiwali zmiany sposobu funkcjonowania.

Ma to szczególne znaczenie w świecie, gdzie nasila się konkurencja ze strony bigtechów. Prezes Banku Pekao przypomniał, że już obecnie Google dysponuje licencją bankową w Irlandii, zatem może zaoferować usługi swym klientom w całej Unii, bazując na zasobach zgromadzonych danych. Jakie przewagi mogą decydować o pozycji tradycyjnego sektora bankowego w tym wyścigu?

– Unikatową wartość ma wiedza banków na temat klienta – dodał Leszek Skiba.

Z kolei prezes SGB-Banku, Mirosław Skiba zauważył, że przyszłością dla sektora będą wielofunkcyjne platformy, na których obok usług finansowych znajdą się inne funkcjonalności, przydatne klientom w życiu codziennym.

Wskazał on też na kluczowe wyzwanie dla bankowości, jakim jest bez wątpienia cyberbezpieczeństwo. Jego i tak wysoki poziom powinien ulec dodatkowemu zwiększeniu, aby usługa finansowa łączyła w sobie pewność i wygodę korzystania z niej.

Praca hybrydowa już z nami zostanie

Czy pandemia faktycznie przyspieszyła cyfryzację gospodarki? Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego wskazał, że obecna sytuacja przyspieszyła szereg zmian na polskim rynku bankowym, jednak wiele rozwiązań, na przykład w dziedzinie pracy zdalnej, w krajach zachodnioeuropejskich jest stosowanych już od pewnego czasu.

W tym kontekście można się też spodziewać, ze zmiany w zakresie modelu pracy hybrydowej będą mieć charakter trwały. To zaś oznacza rosnące zapotrzebowanie na usługi chmurowe i oczywiście zwiększającą się rolę cyberbezpieczeństwa.

Budując architekturę bezpieczeństwa musimy zakładać żeby pracownik był bezpieczny niezależnie od tego gdzie jest

W czasie obecnego kryzysu hakerzy stali się bardziej aktywni, odnotowano więcej ataków zarówno na same banki, jak i ich klientów.

O skuteczności adaptacji sektora finansowego do nowych realiów wspomniał też Wojciech Ciesielski, Major Account Manager w firmie FORTINET.

Także i on jest przeświadczony, że w wielu obszarach tradycyjnym model pracy nie powróci, tymczasem nowy wymaga przeorientowania podejścia do kwestii bezpieczeństwa cyfrowego. Konieczne jest nie tyle tworzenie twierdz w postaci bankowych central i oddziałów, ile zapewnienie, by praca zdalna nie generowała możliwości działania dla przestępców.

– Budując architekturę bezpieczeństwa musimy zakładać żeby pracownik był bezpieczny niezależnie od tego gdzie jest – dodał Wojciech Ciesielski.

W tym kontekście konieczne jest też systematyczne edukowanie klientów, którzy stanowią najsłabsze ogniwo, zwłaszcza obecnie, kiedy spora część użytkowników zaczęła korzystać ze zdalnych kanałów od niedawna.

– Wierzę że nowe rozwiązania pozwolą podnieść bezpieczeństwo i obniżyć koszty budowy architektury cyberbezpieczeństwa – dodał przedstawiciel Fortinet. To kolejne zadanie dla nowoczesnych technologii.

Dorastanie do chmury i do AI

Patryk Gęborys, Associate Partner w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Technologii EY Polska przedstawił wyniki badań ukazujące, jak w warunkach nowej rzeczywistości ludzie korzystali z kanałów cyfrowych.

Podkreślił on też, że największym wygranym ostatniego roku jest chmura, do której „dorośli” wszyscy uczestnicy rynku.

Odnośnie do wejścia na rynek sztucznej inteligencji prelegent zauważył, że jest to wyzwanie tyleż technologiczne co regulacyjne. Zgodnie z unijnym prawem konieczne będzie wszak wytłumaczenie klientom, w oparciu o jakie kryteria podejmowana jest decyzja kredytowa, co w przypadku procesów realizowanych przez algorytm nie jest do końca oczywiste.

Następnie zabrał głos Adam Wojtkowski, dyrektor Generalny Red Hat na region Europy Środkowo-Wschodniej, który wskazał na cztery najistotniejsze trendy w cyfryzacji gospodarki na nadchodzące lata.

Należy do nich w pierwszej kolejności konteneryzacja, czyli takie tworzenie aplikacji, by w razie potrzeby można było wymieniać jedynie poszczególne moduły. Kolejny to automatyzacja, obejmująca jak najszerszy zakres działań podejmowanych przez banki.

Na kolejnych miejscach prelegent wskazał cloud computing, wykorzystywany zarówno w celu wdrażania AI jak i optymalizacji kosztowej, oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Źródło: aleBank.pl