Robet Ciach Prezesem Inventum TFI SA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

inventum.tfi.03.4001 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołała Roberta Ciach do Zarządu Spółki. Od 4 października będzie on Prezesem Zarządu Spółki.

Robert Ciach zastąpi Krzysztofa Wantołę, który pełnił obowiązki prezesa przez trzy miesiące, do dnia 3 października.

Pan Robert Ciach posiada wyższe wykształcenie, ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek: ubezpieczenia na życie i zarządzanie funduszami ubezpieczeniowymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu sieciami sprzedaży w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Prowadził projekty w zakresie budowy i zarządzania siecią sprzedaży, realizował projekty bancassurance, prowadził kampanie telemarketingowe oraz projekty affinity.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 w Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Polska jako agent ubezpieczeniowy. Pracował także w  Generali Risk Consulting – asystent projektu szkolenia, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – trener w Dziale Szkoleń, Amplico Life S.A. – dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Dziale Instytucji Finansowych, Key Account Manager w Dziale Instytucji Finansowych. Do Inventum TFI przeszedł z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A gdzie pełnił obowiązki Menedżera ds. Rozwoju Relacji Biznesowych Bancassurance.