RICS wzywa do ujednolicenia standardów na rynku nieruchomości w Europie i ogłasza nową strategię rozwoju w regionie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzet.kalkulacje.01.400x266RICS Europe wykorzystał obecność na targach EXPO Real w Monachium dla podsumowania minionego roku biznesowego i zaprezentowania liderom branży planów na nadchodzącą przyszłość.

Regionalny dyrektor zarządzający RICS, Maarten Vermeulen, zaapelował jednocześnie o ujednolicenie standardów etycznych na rynku nieruchomości w Europie.

W wywiadzie dla paneuropejskiego magazynu Maarten Vermeulen FRICS, regionalny dyrektor RICS w Europie, Rosji i CIS opowiedział o tym, co sam określił jako kamienie milowe RICS nowej strategii w regionie:

“W roku finansowym 2013-14 RICS osiągnął doskonały wynik 13% przyrostu netto wykwalifikowanych członków i otrzymał bardzo dobrą ocenę świadczonych usług ze strony dotychczasowych członków. Możemy z dumą powiedzieć, że ponad 95% z nich z sukcesem wypełniło wymagane minimum 20 godzin nieustannego kształcenia zawodowego (CPD) w ramach podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i kompetencji indywidualnych, jak i całej organizacji. Ten satysfakcjonujący wynik jest efektem ciągłych inwestycji w rozwój, reglamentację i monitoring promowanych przez nas standardów.

Miniony rok biznesowy był kluczowy pod względem uznania dla profesjonalnych standardów RICS przez zewnętrznych partnerów, w tym rządy, organizacje pracowników, a także instytucje finansowe i regulacyjne w Europie, Rosji i CIS.

Po miesiącach intensywnych prac, konsultacji społecznych i ponad 50 próbnych wersjach, w listopadzie br. roku ukażą się wytyczne dla międzynarodowych standardów pomiaru nieruchomości biurowych.

Będziemy również aktywnie uczestniczyć i promować koalicje organizacji działających na rzecz rozwoju międzynarodowych standardów pomiaru w budownictwie (ICMS), świadomi fundamentalnej roli jaką mamy do odegrania w zakresie upowszechniania międzynarodowych standardów etycznych (IES).

W planach mamy również uruchomienie pierwszej Europejskiej Akademii RICS Online (OLA).

Nowy rok biznesowy rysuje się jako wspaniała okazja do tego, aby dostarczyć na rynek, związanym z nim profesjonalistom oraz szerokiej publiczności jeszcze więcej standardów, przejrzystości oraz bezpieczeństwa”.
 
Wobec ożywienia na światowym rynku nieruchomości Maarten Vermeulen zwrócił także uwagę na rosnącą potrzebę jednolitości standardów na rynku nieruchomości w Europie:

„Kierowanie się tymi sami standardami na rynku nieruchomości jest korzystne dla wszystkich jego aktorów”, powiedział Vermeulen.

Podczas tegorocznej edycji EXPO Real RICS zaproponował rozbudowany program, z sesją dedykowaną rosnącemu uznaniu dla RICS i jego standardów w świecie oraz specjalną sesją coachingu i mentoringu dla młodych profesjonalistów.

Organizację reprezentuje m.in. prezydent elekt RICS, Martin Brühl FRICS oraz Judith Gabler, dyrektor operacyjny w Europie, a także wielu innych członków seniorów RICS z całej Europy.

Podsumowanie osiągnięć RICS i plany na przyszłość w Polsce

„RICS bardzo uważnie obserwuje rozwój rynku nieruchomości w Polsce. Miniony rok zaowocował pozyskaniem w szeregi organizacji 30 nowych członków. To oni budują jej siłę na rynku, mając bezpośredni wpływ na jego ustandaryzowanie oraz transparentność.

W świetle deregulacji profesji związanych z rynkiem nieruchomości nasi członkowie z entuzjazmem powitali standardy RICS w zakresie sprzedaży oraz zarządzania nieruchomościami. Wierzymy, że światowe standardy praktyki zawodowej RICS, wyrażone odpowiednio w dokumentach „Agencja i pośrednictwo” oraz „Zarządzanie nieruchomościami”, wesprą polski rynek nieruchomości w okresie jego zmian. Oba dokumenty doczekały się wdrożenia w wielu agencjach na międzynarodowym rynku nieruchomości, w tym w DTZ Polska, która jako pierwsza agencja w Europie dostrzegła potrzebę opracowania i wprowadzenia w życie dokumentu regulującego zarządzanie nieruchomościami.

RICS w Polsce zwrócił również uwagę na potrzeby rynku w zakresie audytu technicznego nieruchomości, wdrażając polską wersję językową dokumentu RICS „Technical Due Diligence”.  Coraz szersza potrzeba stosowania audytu nieruchomości w Polsce była m.in. dyskutowana na forum ponad 70 członków RICS podczas wydarzenia towarzyszącego wprowadzeniu dokumentu na polski rynek.

W niedługim czasie RICS zaprezentuje najnowsze uregulowania dotyczące rynku wyceny nieruchomości, cieszących się coraz większym uznaniem zarówno rzeczoznawców, jak i inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem.

Przygotowujemy się również do najbliższych sesji egzaminacyjnych kandydatów ubiegających się o członkostwo w naszej organizacji. Cieszymy się, iż tytuł MRICS czy FRICS cieszy się coraz większym zainteresowaniem działających w Polsce profesjonalistów.

W czerwcu tego roku, w trakcie dorocznego spotkania członków RICS, zarząd RICS pod przewodnictwem Moniki A. Dębskiej – Pastakia podsumował swoją trzyletnią działalność. Jej owocem było m.in. podjęcie bliskiej współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami w celu upowszechnienia na polskim rynku światowych standardów. Powstały polskie grupy profesjonalne w ramach RICS, które wzięły sobie za cel uzupełnienie dokumentów RICS o zbiór najlepszych polskich praktyk w zakresie poszczególnych specjalności.

Polski rynek nieruchomości jest wciąż bardzo dynamiczny. Pozytywnie spoglądamy w przyszłość mając nadzieję, iż ogólnoświatowe, mocno już ugruntowane standardy RICS będą towarzyszyły jego rozwojowi, jak również zawodowemu rozwojowi polskich profesjonalistów”.

Joanna Sójka,
Country Manager,
RICS w Polsce