RESPECT dla odpowiedzialnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

butryn.radoslaw.a.150x161GPW ogłosiła zmiany składu indeksu RESPECT, obejmującego spółki szczególnie wyróżniające się odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. W czasie ostatniej zmiany, w lipcu 2012 roku, z portfela indeksu zniknęły spółki Ciech i IDM SA, a dodana została spółka JSW. Natomiast na koniec grudnia, w związku z połączeniem z BZ WBK, z indeksu został usunięty Kredyt Bank.

Tym razem w indeksie nie nastąpiły większe zmiany, do jego składu dołączyła spółka Pelion S.A. Pelion Healthcare Group, dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – prowadzi m.in. fundację, która walczy ze zjawiskiem niewykupywania leków. W nowym składzie indeks będzie notowany od 1 lutego.

Skład indeksu RESPECT

W składzie indeksu RESPECT najdłużej obecne są spółki: Azoty Tarnów, Elektrobudowa, Bank Handlowy, ING Bank Śląski, KGHM, Lotos, PGNiG, PKN Orlen i Telekomunikacja Polska. W kolejnych edycjach badania zawsze kwalifikowały się one do portfela indeksu. W poniższej tabeli zestawiliśmy informacje, w jakich okresach dana spółka wchodziła w skład indeksu RESPECT. Daty poszczególnych kolumn to daty zmian w składzie indeksu.

130201.respect.01.550x

Łącznie przez indeks przewinęło się dotychczas 30 spółek, czyli zaledwie 9% spośród notowanych na GPW. Niektóre z nich na bardzo krótko, ale niektóre takie jak Bank Millennium czy PZU utrzymują się w składzie przez kolejne edycje – a nie jest to proste.
Spółki, które trafiają do składu indeksu przechodzą trzy etapy weryfikacji. Po pierwsze muszą charakteryzować się wysoką płynnością (są uczestnikami indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80). Do drugiego etapu kwalifikowanych jest 140 spółek, które są oceniane pod kątem jakości raportowania, relacji inwestorskich oraz ładu informacyjnego. W ostatnim etapie najlepsze spółki są audytowane i to wynik audytu decyduje o ostatecznym składzie indeksu.

Czy opłacało się inwestować odpowiedzialnie?

W okresie ostatnich trzech lat (25.01.2010 – 25.01.2013) RESPECT Index wzrósł o ponad 54%, podczas gdy w tym czasie WIG20 – po burzliwych zmianach – ma nieco ponad 5%, a indeks WIG wzrósł o 17,5%. Akcje spółek z indeksu RESPECT rosły szybciej niż rynek na przełomie 2010 i 2011 roku.  I choć spadki w 2011 roku nie ominęły tego indeksu, to patrząc na rok 2012 można mieć nadzieję, że powróci do wzrostów.

130201.respect.02.550x

Jak jeszcze można inwestować odpowiedzialnie?

Pierwsze indeksy gromadzące spółki odpowiedzialne społecznie były obliczane w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu 1999 roku Dow Jones rozpoczął publikację indeksu SI (Sustainability Index). W roku 2000 fundusz Calvert rozpoczął publikację indeksu CSR, a w lipcu 2001 roku indeks FTSE4Good opublikowała firma FTSE.

W Polsce dostępnych jest już kilkanaście funduszy inwestycyjnych, które budując portfele aktywów kierują się zasadami SRI. Jednym z takich funduszy jest PZU Energia Medycyna Ekologia, który w części agresywnej (maksimum 50% aktywów funduszu) inwestuje m.in. w akcje spółek produkujących energię ze źródeł odnawialnych oraz spółek zajmujących się recyklingiem. TFI SKOK oferuje dwa fundusze etyczne (SKOK FIO Etyczny 1 i 2). Etyczny 1 jest funduszem dłużnym, a Etyczny 2 jest funduszem akcji. Oba są w kategorii inwestycji etycznych wykluczających, czyli takich, które nie inwestują w aktywa podmiotów zajmujących się działalnością negatywnie oddziałującą na środowisko naturalne lub powodującą negatywne skutki społeczne. Kolejnym przykładem jest fundusz Investor Zmian Klimatycznych, koncentrujący się na spółkach zajmujących się ograniczaniem lub zapobieganiem zmianom klimatycznym oraz takich, które dokonały znaczącego postępu w poszukiwaniu i wdrażaniu przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Radosław Butryn
Marketing Manager
Money Makers