Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rpigwue.logotypy.organizatorzy.520x

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji serdecznie zapraszają do uczestnictwa w seminarium:

Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej

10 października 2014 r. w godz. 10:00 - 13:00
Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

Panele tematyczne:

  1. Prezentacja wyników międzynarodowego projektu badawczego Eurolob II* nt. lobbingu w Unii Europejskiej (porównanie: Francja, Niemcy, Wlk. Brytania i Polska) - prof. K. Jasiecki (IFiS PAN), prof. U. Kurczewska (SGH).
  2. Podsumowanie aktywności legislacyjnej polskich europosłów w VII kadencji Parlamentu Europejskiego - prof. S. Kasiewicz (ALTERUM), dr L. Kurkliński (ALTERUM).
  3. Doświadczenia praktyczne w reprezentowaniu polskich interesów gospodarczych w instytucjach Unii Europejskiej - J. Dróżdż (Ambasador Tytularny - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, W. Michałek (Ekspert BCC), prof. E. Mączyńska (Prezes PTE), dr M. Groszek (V-ce prezes ZBP)

Konferencję poprowadzi prof. A. Rychard, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

 

*Projekt "Eurolob II" to międzynarodowe badania nad reprezentacją interesów gospodarczych w Unii Europejskiej zainicjowany i organizowany przez Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Mannheim. Jego kierownikiem jest niemiecka profesor Beate Kohler-Koch, jedna z najbardziej znanych badaczek integracji europejskiej. Projekt Eurolob II charakteryzuje działania podejmowane przez organizacje pracodawców i duże firmy aktywne na forum instytucji UE w perspektywie porównującej Francję, Niemcy, Polskę i Wielką Brytanię. Rozpatrywane są zasoby, formy aktywności, narzędzia i instrumenty, a także wzory kooperacji analizowanych grup aktorów gospodarczych z państw objętych badaniem, które zostało przeprowadzone w 2012 r. Projekt stanowi kontynuację Eurolob I, który w 1999 roku obejmował Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. W kolejnej edycji do badań włączona została Polska (a personalnie prof. Krzysztof Jasiecki z IFiS PAN i prof. Urszula Kurczewska z SGH).