Rentowności UST silnie obniżyły się w reakcji na słabsze dane ISM

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274Poniedziałek przyniósł odreagowanie na rynku papierów skarbowych. Wzrosty dochodowości na rynkach bazowych były pochodną zmiany nastrojów na rynkach i w istotnie w mniejszym stopniu publikacji zaskakująco dobrych danych PMI z Europy. W konsekwencji rentowności niemieckich papierów 10Y wzrosły o 1 pb. osiągając 1,67%. Nieco większy ruch zarejestrowały UST 10Y, których wzrost dochodowości wyniósł 3 pb. Większych zmian nie zanotowano również w przypadku marż ASW oraz kontraktów 5Y USD CDS na dług krajów południa Europy.

Po wyprzedaży na zamknięciu dnia w piątek, w poniedziałek rentowności krajowych papierów spadły nieznacznie, w reakcji na spadek napięcia na rynkach rozwijających się oraz na zaskakująco dobre dane PMI z Polski i Niemiec. W efekcie krajowa krzywa obniżyła się o 5-7 pb. na całej swojej długości.  Ruch w podobnej skali zanotowały kontrakty IRS. Marże ASW dla papierów 5Y i 10Y nominowanych w euro wzrosły minimalnie.

We wtorek spodziewamy się dalszego wzrostu dochodowości niemieckich papierów skarbowych i stabilizacji wycen krajowego długu. W perspektywie połowy tygodnia krajowy dług powinien zyskiwać w reakcji na konferencję EBC w trakcie, której spodziewam się zapowiedzi użycia lub użycia niestandardowych narzędzi polityki monetarnej. Pewne wsparcie polskim skarbówkom powinna przynieść publikacja danych PMI sektora usługowego w Europie. Mają one szansę potwierdzić, dostrzegalną w danych PM-przetwórstwo przemysłowe zapowiedź poprawy sytuacji na rynku pracy w strefie euro.

Dane ISM dla amerykańskiego sektorze przemysłowego za styczeń pokazały kolejny raz niższy odczyt, sugerując osłabienia aktywności w amerykańskim przemyśle. Najbardziej niepokojący jest odczyt odpowiadający za oczekiwane zatrudnienie, obniżył się on z 55,8 do 52,3 pkt. O ile spadek wskaźnika nowych zamówień z 64,4 do 51,2 pkt. można częściowo wiązać z czynnikami pogodowymi o tyle spadek indeksu zatrudnienia może sugerować, że niższa aktywność w sektorze przetwórczym ma swoje źródło nie tylko w bardzo złych warunkach pogodowych. Poziom zamówień ogółem może być uwarunkowany czynnikami pogodowymi, jednak pogorszenie ocen aktywności, jeśli chodzi o import czy eksport jest raczej pochodną problemów gospodarczych w Azji, które są ważnym odbiorcą amerykańskiego przemysłu. W tej sytuacji spodziewamy się dalszego zwężania spreadu między 10Y obligacjami amerykańskimi i niemieckimi. Zważywszy dobre dane koniunkturalne z Europy i umiarkowaną reakcję niemieckiego bunda sądzimy, że negatywne zaskoczenie danymi ISM nie będzie miało bardzo dużego negatywnego wpływ na krajowy dług.

140204.ryn.stop.01.350x140204.ryn.stop.02.400x140204.ryn.stop.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski