Relacja z XXX pielgrzymki bankowców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150511.pielgrzymka.01.400x5 tysięcy bankowców z całej Polski przybyło w drugi weekend maja do Częstochowy. Była to już ich 30. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę.

To modlitewne spotkanie przedstawicieli sektora przygotowało Duszpasterstwo Bankowców „Nazaret” z Częstochowy. Jego hasłem było wezwanie: „Maryjo Królowo Rodzin – módl się za nami”.

– To jedno z ważniejszych wydarzeń środowiska bankowego i 30. już, jubileuszowe, spotkanie na Jasnej Górze. To dla nas cenny czas refleksji nie tylko nad problemami własnymi, ale także nad zawodem, który wykonujemy. Zawodem szczególnym – zaufania publicznego. W naszej pracy bywają trudne i skomplikowane sytuacje, bo jej wykonywanie zależy w dużej mierze od kondycji gospodarki, od tego, co dzieje się w Polsce, od tego, co dzieje się w świecie – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Bankowcy, którzy dysponują oszczędnościami innych ludzi, a także decydują o tym, które projekty ekonomiczne mogą być w ogóle realizowane, które mają szanse, ponoszą szczególną odpowiedzialność. Muszą mieć nie tylko wiedzę, ale także takt i umiejętność rozmowy z ludźmi. Mieć świadomość ponoszenia wspólnej odpowiedzialności z tymi, którzy powierzają im swój los i dorobek swojego życia – kontynuował.

150511.pielgrzymka.02.400x

– Istotna jest modlitwa i refleksja, świadomość odpowiedzialności, wewnętrzny ład i postawa etyczna, ponieważ zdarzają się w naszym zawodzie sytuacje trudne, mogą pojawiać się różnego rodzaju pokusy. Zatem ta refleksja nad sobą, a dla wielu osób motywacja związana z religią, z wyznaniem, jest czymś bardzo wartościowym i czymś bardzo ważnym. Jeśli służy to budowaniu wspólnoty i budowaniu naszego kraju i naszych lokalnych ojczyzn, to można powiedzieć, że spotkania takie mają sens – podkreślił prezes Związku Banków Polskich.

Pielgrzymka rozpoczęła się 9 maja, w piątek, Apelem Jasnogórskim. W jego trakcie rozważanie wygłosił ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA (Mission Vehicle Association) Polska, stowarzyszenia, celem którego jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu. Stara się ono ujednolicić różne działania w tym zakresie na terenie kraju. Promuje także dzieła misyjne polskich misjonarzy oraz wspiera działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach, propagując model kierowcy chrześcijanina.

O północy w Kaplicy Matki Bożej sprawowano Mszę św. Eucharystii przewodniczył ks. Ryszard Umański, częstochowski duszpasterz bankowców. Do 4.30 trwało czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W sobotę, 9 maja, bankowcy modlili się pod jasnogórskim Szczytem. O godz. 10.15 wystąpił z koncertem pieśni maryjnych Chór Cantilena z częstochowskiej parafii św. Franciszka z Asyżu prowadzony przez Mariolę Jeziorowską.

150511.pielgrzymka.03.400x

150511.pielgrzymka.04.400x

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona o godz. 11.00. Przewodniczył jej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Arcypasterza oraz pielgrzymów powitał o. Mieczysław Polak, podprzeor jasnogórskiego sanktuarium.

– Przychodzimy tutaj jako przedstawiciele duszpasterstwa bankowców. Reprezentujemy tę wielką rzeszę ludzi, którzy w sposób odpowiedzialny chcą myśleć nie tylko o sobie, ale i o tych, którzy przyjdą po nas – mówił w homilii abp Wacław Depo. – (…) Męczennicy wszystkich czasów przypominają nam, że godność osoby ludzkiej nie ma ceny, że tej godności nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji. Stawiał nam pytanie św. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki w 1997 r. w Gorzowie: „Czyż godność sumienia nie jest ważniejsza od jakichkolwiek korzyści zewnętrznych?”. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka świat zyskać cały, a swoją duszę zatracić? To Chrystusowe pytanie powraca i będzie powracać jako miara naszej godności i naszego sądu. Nasza wierność Chrystusowi i Jego drodze bożych przykazań i prawd domaga się doniesienia tej wierności Bogu aż do śmierci, dopiero wówczas staje się ponadczasowym świadectwem. Duch Święty wzywa i nasze pokolenie do tej misji, aby ludzie poznawali prawdziwego Boga i uznali w Chrystusie swojego Pana i Zbawiciela, który niczego nam nie zabiera, a daje uczestnictwo w życiu wiecznym. Maryja, Jego Matka i Matka Kościoła jest najlepszym drogowskazem i przykładem spełnienia swojego człowieczeństwa w wypełnianiu woli Boga. Dlatego prosimy: Królowo Rodzin, Królowo Polski módl się za nami – podkreślał ks. arcybiskup.

Pielgrzymkę bankowców zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Uczestniczyli w niej także pielgrzymujący do sanktuarium kierowcy.

Bankowcy, zwłaszcza uczestnicy tegorocznej pielgrzymki, włączyli się w akcję „Bilet dla Brata”. Ma ona na celu dofinansowanie uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży 2016, odbywających od 26 do 31 lipca się w Krakowie, pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Pomoc jest przeznaczona dla tych grup młodzieży (parafii, wspólnot, szkół itp.), które będą potrzebowały wsparcia finansowego.

fot. Roman Wrzesień
tekst: Andrzej Lazarowicz