Rekordowe zakupy samochodów i mundial podbiły dynamikę sprzedaży

Rekordowe zakupy samochodów i mundial podbiły dynamikę sprzedaży
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu w cenach bieżących o 10,3% r/r wobec wzrostu o 7,6% r/r w maju, co było znacząco powyżej konsensusu rynkowego (7,9%) i naszej prognozy (8,2%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w czerwcu do 8,2% r/r wobec 6,1% w maju.

Czerwiec jest miesiącem, w którym zwykle następuje wzrost sprzedaży samochodów w ujęciu miesięcznym. W tym roku wzrost ten wyniósł 11,6% i był najsilniejszy od 2003 r. #sprzedaż #sprzedażdetaliczna #GUS

Do zwiększenia realnego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w największym stopniu przyczynił się wzrost dynamiki sprzedaży w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (9,8% r/r w czerwcu wobec 3,3% w maju).  Czerwiec jest miesiącem, w którym zwykle następuje wzrost sprzedaży samochodów w ujęciu miesięcznym. W tym roku wzrost ten wyniósł 11,6% i był, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłych lat, najsilniejszy od 2003 r., a więc od kiedy dostępne są miesięczne dane o sprzedaży detalicznej w tej kategorii. Do przyspieszenia wzrostu sprzedaży przyczyniło się również zwiększenie jej rocznej dynamiki  w kategorii „meble, RTV, AGD” (z 6,0% r/r w maju do 14,4%), które w naszej ocenie było w znacznym stopniu spowodowane przejściowym wzrostem popytu na sprzęt RTV w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej. Wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów oraz mebli, RTV i AGD, wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w czerwcu w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne.

Czytaj także: Sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 10,3 proc. rdr w czerwcu. Powyżej prognoz >>>

Coraz mniejsza przestrzeń dla poprawy koniunktury konsumenckiej

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach nastąpi łagodne spowolnienie wzrostu sprzedaży w cenach stałych w związku z oczekiwanym przez nas coraz wolniejszym wzrostem zatrudnienia następującym w warunkach ograniczonej presji płacowej. Wsparciem dla naszego scenariusza są opublikowane przedwczoraj przez GUS wyniki lipcowego badania koniunktury konsumenckiej. Wskazują one na coraz wolniejszy roczny wzrost Wyprzedzającego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (WWUK), który w lipcu wyniósł 1,1 pkt. r/r wobec 2,2 pkt. w czerwcu, co jest jego najmniejszym rocznym wzrostem od czerwca 2013 r. Biorąc pod uwagę spodziewane tendencje na rynku pracy dalsza znacząca poprawa (i tak bardzo dobrych) nastrojów konsumenckich w najbliższych miesiącach jest naszym zdaniem mało prawdopodobna.

Ryzyko w górę dla prognozy spożycia prywatnego w II poł. 2018 r.

Szacujemy, że w II kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,1% r/r wobec 8,1% w I kw. Jest to zgodne z naszym scenariuszem spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego w II kw. do 4,5% r/r wobec 4,8% w I kw. W II poł. 2018 r. oczekujemy łagodnego obniżenia dynamiki spożycia prywatnego w związku z przywołanymi wyżej tendencjami na rynku pracy.  Wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w czerwcu wskazują jednak, że wzrost popytu konsumpcyjnego w II poł. 2018 r. może być szybszy niż oczekiwaliśmy. Ponadto, opublikowane w II kw. dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej wskazują na ryzyko w górę dla naszych prognoz dynamiki eksportu i inwestycji w II kw. i w II poł. br.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o czerwcowej sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.