Rekordowe półrocze Grupy Idea Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W pierwszym półroczu br. Grupa Idea Bank zarobiła netto 337,8 mln zł, o 107% więcej niż przed rokiem. Znakomity był zwłaszcza drugi kwartał, kiedy to osiągnęła 276,7 mln zł zysku netto - o 252,2% więcej niż w pierwszym kwartale i o 135% więcej niż przed rokiem.

Na rekordowy poziom zysku netto wpłynęło rozliczenie transakcji sprzedaży GetBack, którą sfinalizowano15 czerwca br. Grupa otrzymała 825 mln zł, które mają być przeznaczone na wzmocnienie bazy kapitałowej. Przypomnijmy, że zwrot z inwestycji w tę firmę windykacyjną wyniósł 205% w okresie dwóch lat.

– Ujmując zysk ze sprzedaży GetBack w wynikach za drugi kwartał, ostatecznie zakończyliśmy proces sprzedaży tej spółki. Osiągając w ciągu dwóch lat zwrot z inwestycji na poziomie 205% udowodniliśmy akcjonariuszom, że potrafimy wspierać wzrost organiczny grupy realizując bardzo rentowne inwestycje kapitałowe. Tę strategię zamierzamy kontynuować. Obiektem naszego potencjalnego zainteresowania są firmy z otoczenia biznesu: księgowe, flotowe czy fintechowe. Tego typu inwestycje mogą być ważnym wsparciem dla działalności Grupy Idea Banku skupionej na wszechstronnym wspieraniu rozwoju małych firm – podkreśla Jarosław Augustyniak, prezes zarządu Idea Banku.

Drugi kwartał br. był rekordowy dla grupy także w przypadku sprzedaży produktów kredytowych. Sięgnęła ona 2,4 mld zł. Co więcej – dzięki obniżeniu kosztu finansowania oraz sprzedaży produktów wysokomarżowych osiągnięto wzrost marży odsetkowej do nowego maksimum 3,8%, zaś wynik odsetkowy zwiększył się o prawie 80% r/r – do 140 mln zł. – Naszym celem jest poziom 4%, do którego szybko zbliżamy się z kwartału na kwartał. Udaje nam się osiągać ten cel dzięki sukcesowi projektów Mobilny Wpłatomat czy Idea Hub, szybkiemu umacnianiu pozycji rynkowej, jak również specyfice klienta, którego obsługujemy – dodaje Jarosław Augustyniak.

Suma aktywów Grupy Idea Banku wyniosła na koniec czerwca br. 19,5 mld zł, wzrastając o 22% r/r. Współczynniki adekwatności banku (CAR) osiągnął 13,7%, a TIER 11,3%. Bezpieczne poziomy wykazują też współczynniki w ujęciu skonsolidowanym – CAR wyniósł 14,4%, a TIER1 – 11,1%. W drugim półroczu współczynniki te zwiększą się, a to dzięki zaliczeniu do funduszy własnych wyniku za pierwsze sześć miesięcy. Będzie to możliwe po uzyskaniu zgody KNF.

Warto też dodać, że grupa jest w trakcie procesu zakupu Getin Leasing. Do końca marca 2017 r. zamierza kupić 49,98% akcji tej spółki. W wyniku połączenia Getin Leasing z Idea Leasing powstanie największa firma leasingowa w Polsce, mająca piętnastoprocentowy udział w rynku i dysponująca portfelem należności o wartości prawie 10 mld zł.

źródło: Idea Bank