Rekordowe półrocze w Altus TFI – zarządzane przez giełdową spółkę aktywa wzrosły o 2,24 mld zł do 8,86 mld zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

altus.tfi.01.400x202Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. ma za sobą udane I półrocze 2015 r. Dzięki napływom nowych środków od klientów, przejęciom funduszy, a także portfela SKOK TFI S.A. aktywa zarządzane przez firmę powiększyły się o rekordowe 2,24 mld zł. W efekcie Altus TFI S.A. zarządzało na koniec czerwca br. 8,86 mld zł aktywów: 6,52 mld zł zgromadzonych w 64 funduszach inwestycyjnych oraz 2,34 mld zł w ramach usługi asset management.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. historycznym sukcesem kończy I półrocze 2015. Na koniec czerwca 2015 r. łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz portfeli zarządzanych przez firmę w ramach usługi asset management wyniosła 8 863,57 mln zł, o 3,96% (tj. o 337,87 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku br. aktywa zarządzane przez giełdową spółkę wzrosły o 33,89% (tj. 2 243,54 mln zł). – W czerwcu br. odnotowaliśmy organiczny wzrost w prawie wszystkich liniach biznesowych: w usłudze zarządzania portfelem, w dedykowanych i niededykowanych funduszach zamkniętych, a także w subfunduszach przeznaczonych dla klientów detalicznych, oferowanych pod marką SKOK oraz zarządzanych na zlecenie. W konsekwencji nasze aktywa zwiększyły się łącznie o 338 mln zł, co jest trzecim miesięcznym wynikiem w tym roku. W I półroczu 2015 r. nasze aktywa wzrosły już o 2,24 mld zł, przy czym wartość aktywów netto przejętych w tym roku funduszy wynosiła na koniec czerwca br. 1,27 mld zł, a pozostałe 0,97 mld zł, to efekt pracy organicznej: napływów nowych środków i wypracowanych stóp zwrotu. Suma tych czynników spowodowała, że I półrocze 2015 r. było najlepsze w naszej historii. Wszystko wskazuje na to, że uda się nam pobić rekord z 2013 r. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

150710.altus.01

Na koniec czerwca br. wartość aktywów netto (WAN) 64 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 6 521,48 mln zł, o 18,96% (tj. o 1 039,28 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej, a bez uwzględnienia funduszy SKOK, które przesunięto z portfela asset management do portfela podstawowego, WAN zwiększyła się o 284,56 mln zł. – 1 czerwca br. formalnie zakończyliśmy połączenie ze SKOK TFI S.A., i od tego dnia nastąpiło pełne przejęcie jego portfela. My także pokazaliśmy w ostatnich miesiącach, że potrafimy szybko rosnąć organicznie. Fuzja z TFI SKOK S.A. oprócz przejęcia funduszy daje nam dostęp do sieci kilkuset punktów obsługi klienta, gdzie były oferowane dotychczas fundusze SKOK TFI. To ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać oferując tam fundusze pod marką Altus, aby jeszcze bardziej zdynamizować nasz wzrost. Klienci Grupy SKOK zyskali za to dostęp do nowych skutecznych strategii inwestycyjnych, jakie zapewniają nasi zarządzający. Pierwsze efekty synergii są już widoczne – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Od początku 2015 r. WAN funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wzrosła o 56,96% (tj. o 2 366,51 mln zł). W porównaniu do I półrocza 2014 r. ich aktywa zwiększyły się o 93,93% (tj. o 3 158,75 mln zł). Na koniec czerwca br. firma zarządzała 44 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów oraz instytucji i firm. Dla klientów detalicznych towarzystwo oferowało jednostki uczestnictwa 9 subfunduszy Altus FIO Parasolowego, o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych oraz 7 subfunduszy i funduszy pod marką SKOK. Firma zarządza też subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego, w ramach usługi white label wykonywanej dla Raiffeisen Polbank. – Dynamiczny wzrost wartości portfela Altus TFI S.A. to efekt systematycznego poszerzenia oferty produktowej i listy dystrybutorów jednostek, certyfikatów funduszy, a także przejęcia SKOK TFI S.A. i przejmowania funduszy od innych konkurencyjnych TFI. Nadal chcemy uczestniczyć w konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wciąż mamy pieniądze, które pozyskaliśmy na ten cel z oferty publicznej akcji, ale nie mamy presji czasu, aby szybko zamknąć transakcję, np. nie uwzględniając długofalowych skutków dla spółki. Akcjonariusze rezygnując z możliwości odsprzedaży akcji w ramach ogłoszonego w maju buy-backu dali dla takiej strategii zielone światło – dodaje Piotr Osiecki.

Na koniec czerwca br. wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI S.A. w ramach usługi asset management wynosiła 2 342,08 mln zł. Z wyłączeniem operacji zmiany kwalifikacji funduszy SKOK, WAN portfela AM zwiększyła się w porównaniu z końcem maja br. o 53,31 mln zł. Od początku roku WAN portfeli zarządzanych na zlecenie zmniejszyła się o 2,83% (tj. o -69,66 mln zł). – Konsekwentnie z miesiąca na miesiąc odbudowujemy wartość portfela asset management. Liczę, że uda się nam utrzymać ten trend, i już niedługo będzie zapewniał on dodatni wsad netto dla naszego całego portfela – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co daje mu pierwszą pozycję pod względem rentowności wśród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie. W I kwartale 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 11,7 mln zł, o 36,2% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły o 70,7% do 35,6 mln zł.

Tomasz Brzeziński