Rekompensaty wzrostu cen energii: koszt w 2020 r. oszacowano na 2,43 mld zł

Rekompensaty wzrostu cen energii: koszt w 2020 r. oszacowano na 2,43 mld zł
Ceny prądu Fot. stock.adobe.com/ratmaner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Koszt rekompensat wzrostu cen energii w 2020 oszacowano na 2,43 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy, który trafił do konsultacji publicznych.
Koszt rekompensat wzrostu cen energii w 2020 oszacowano na 2,43 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy, który trafił do konsultacji publicznych #CenyPrądu #EnergiaElektryczna #rekompensaty

„Maksymalne koszty programu rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. wyniosą 2.431,8 mln zł. Poza kosztami wynikającymi z wypłacanych rekompensat mechanizm wygeneruje koszty obsługi Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, które wniosą ok. 0,1 proc. całkowitych kosztów mechanizmu, tzn. ok. 2,5 mln zł” – napisano.

Czytaj także: Rekompensaty za wzrost cen prądu mają być uzależnione od zużycia energii i dochodu >>>

W osr podano, że na realizację celu ustawy przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży 25.000.000 uprawnień do emisji, które stanowią część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego EU ETS rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2021 r. Środki te zostaną zgromadzone na specjalnym subkoncie w ramach Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

15,1 mln odbiorców końcowych to gospodarstwa domowe objęte prawem do rekompensaty

Przygotowując projekt ustawy, założono, że 15,1 mln odbiorców końcowych to gospodarstwa domowe objęte prawem do rekompensaty.

Założono średni wzrost opłat w taryfie dystrybucyjnej w stosunku do 2019 r. o 3,1 proc. oraz średni wzrost cen energii elektrycznej o 48 zł/MWh netto.

Czytaj także: Prawie 900 mln zł rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych za 2019 r. Jak skorzystać ze wsparcia?

Twórcy projektu wyznaczyli kwoty rekompensat w podziale na przedziały zużycia, tak aby kwota ta rekompensowała poniesione większe koszty na zakup energii elektrycznej w 2020 r. w porównaniu do roku 2019.

„W tym celu do wyliczenia rekompensaty przyjęto największe zużycie w danym przedziale tzn. 0,5 MWh, 1,2 MWh i 2,8 MWh. Dla ostatniego przedziału, który jest przedziałem niezamkniętym, przyjęto do wyliczeń kwoty rekompensaty zużycie roczne na poziomie 4,5 MWh” – napisano.

Rekompensata będzie uzależniona od zużycia energii elektrycznej

W projekcie napisano, że rekompensata za wzrost cen energii elektrycznej będzie uzależniona od zużycia energii elektrycznej w 2020 roku.

W celu uproszczenia całego mechanizmu przyjęto cztery przedziały zużycia energii elektrycznej:

· gospodarstwo domowe, które w roku 2020 zużyje od 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej otrzyma 34,08 zł;

· gospodarstwo domowe, które w roku 2020 zużyje od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej otrzyma 82,80 zł;

· gospodarstwo domowe, które w roku 2020 powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej otrzyma 190,86 zł;

· gospodarstwo domowe, które w roku 2020 zużyje powyżej 2800 kWh, otrzyma 306,75 zł.

„Ponadto w celu wyeliminowania sytuacji, w której dofinansowanie otrzymają zamożni odbiorcy końcowi, rekompensata nie będzie przysługiwała odbiorcy końcowemu, którego dochód w 2019 r. przekroczy kwotę wskazaną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kwotę 85 528 zł” – napisano.

Źródło: PAP BIZNES