RegioStars 2014: Nagrody dla najbardziej innowacyjnych europejskich projektów regionalnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bankowosc.400x28331 marca zostały wyróżnione najbardziej obiecujące i innowacyjne projekty regionalne w Europie. Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn oraz były przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande wręczyli laureatom nagrody RegioStars 2014. Nagrody przyznano w czterech kategoriach zwycięskim projektom z Gdyni, Paredes na północy Portugalii oraz Kornwalii i zachodniej Walii w Wielkiej Brytanii. Gdyński projekt został doceniony za ekologiczny system transportu trolejbusowego. Zwycięzców wybrano spośród 19 nominowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tegoroczna edycja odbyła się w kluczowym momencie – państwa członkowskie kończą właśnie swoje strategiczne plany inwestycyjne, tzw. „umowy partnerstwa”, dotyczące wydatkowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ciągu najbliższych siedmiu lat. Na uroczystości wręczenia nagród przedstawiono pierwsze projekty odzwierciedlające reformę polityki spójności.

Nagrody za rok 2014 przyznano w następujących kategoriach:

  • Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • Zrównoważony wzrost gospodarczy − ekologiczny wzrost i zatrudnienie dzięki biogospodarce,
  • Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu − tworzenie miejsc pracy dla młodego pokolenia,
  • CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Przed ceremonią wręczenia nagród komisarz Hahn powiedział: „Czterech laureatów wybranych przez jury ucieleśnia aktywną politykę regionalną. Laureaci i wszyscy finaliści są inspiracją dla innych regionów i miast w całej Europie. Chciałbym im wszystkim serdecznie pogratulować. Pokazują oni, jak w innowacyjny i dynamiczny sposób można wykorzystać fundusze strukturalne, aby pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Doskonale oddaje to ducha naszej reformy. Narodzone projekty są związane z największymi współczesnymi wyzwaniami: bezrobociem wśród młodzieży, walką z zanieczyszczeniem środowiska i zmianą klimatu, wspieraniem zrównoważonego transportu i innowacyjnych MŚP. Pokazują one, że polityka regionalna UE opiera się przede wszystkim na energii i kreatywności na szczeblu lokalnym”.

Komentując zwycięski projekt z Kornwalii współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor stwierdził: „Aby się rozwijać, sektor turystyki potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Ich wyszkolenie jest głównym celem projektu Fifteen Cornwall. Tworzenie miejsc pracy dla młodszego pokolenia jest kwestią szczególnie istotną dla nowej generacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz dodatkowego finansowania z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, europejskie regiony będą mogły skorzystać z Funduszu Społecznego, aby sfinansować konkretne projekty i działania oraz w rzeczywisty sposób poprawić sytuację tam, gdzie bezrobocie jest najdotkliwsze. Chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom, finalistom i laureatom – dzięki nim unijna polityka spójności staje się rzeczywistością”.

W 7. edycji RegioStars jury wybrało 19 finalistów spośród 80 projektów w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską. Projekty zakwalifikowane do finału są realizowane w regionach i miastach z 17 krajów UE: Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce