Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Lekcja pokory

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.12.foto.003.a.267xTo big to fail, zbyt wielki, by upaść - powiedzenie upowszechnione za sprawą amerykańskiego banku Lehman Brothers po raz kolejny okazało się nieprawdziwe, a to za sprawą SK banku, której kolejna odsłona dowiodła, że mieć ciastko i zjeść ciastko to mission impossible.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Piszę o tym w nieco frywolnym tonie, acz rzecz co do swej istoty pozostaje poważna, o czym możecie Państwo przeczytać w obszernym studium przypadku z licznymi opiniami przedstawicieli środowiska i zainteresowanych instytucji. Pozostaje mieć nadzieję, że epilog tej sprawy pozwoli utrzymać wiarygodność i wizerunek sektora. Również poprzez coraz konsekwentniej procesowane wdrażanie Systemu Ochrony Instytucjonalnej.

Transparentność, przejrzystość, a nade wszystko bezpieczeństwo i efektywność to strategiczne cele, które w efekcie skutecznego wdrożenia IPS wydają się być coraz bardziej realne. O tym przekonują również twarde dane i szacunki, jakie w rozmowie z niżej podpisanym przytacza Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wyzwań, które nie stanowią wyłącznie specyfiki sektora banków spółdzielczych, lecz odnoszą się do całej branży nie brakuje, zwłaszcza że historycznie niskie stopy procentowe redukują obszary łatwego generowania przychodów. Tym większa waga optymalizacji kosztów, ograniczania ekspozycji na ryzyka, czy wdrażanie nowoczesnych interaktywnych kanałów komunikacji z klientem i sprzedaży.

nbs.2015.12.foto.003.b.150xW tym ostatnim przypadku koszty są istotne, ale nie muszą stanowić bariery pod warunkiem wykorzystania efektu skali. Jedną z dróg poszukiwania dźwigni finansowej mogą być, również dla banków spółdzielczych, środki unijne. Wprawdzie ich funkcje i alokacje w bieżącym okresie programowania uległy zmianie, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Tym większa odpowiedzialność spoczywająca na zarządach banków, by tę szansę efektywnie spożytkować, również na rzecz finansowania lokalnego rozwoju. Wszak samorząd terytorialny to wieloletni sprawdzony partner i klient bankowości spółdzielczej.

Zbliżający się koniec roku, to czas podziękowań, podsumowań, a także czynienia planów na rok przyszły. Dziękując zatem Państwu za to, że mogliśmy Wam towarzyszyć w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania podmiotowości banków spółdzielczych i zdolności do konkurowania na coraz bardziej wymagającym rynku usług finansowych, pragniemy w imieniu zespołu redakcyjnego złożyć najlepsze życzenia Zdrowych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz życzyć wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku. Mamy bowiem nadzieję, że dla bankowości spółdzielczej okaże się on przełomowy i da nowy impuls do wzmocnienia potencjału sektora. Czy tak się stanie, zależy również od tego, jakie wnioski wyciągniemy wszyscy razem i każdy z osobna z bolesnej dla całego środowiska lekcji, jaką niewątpliwie stanowi przypadek przywołany na wstępie tego tekstu.