Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego (styczeń – marzec 2012): Są powody do dumy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

malek.maciej.03.150x226Uwadze Państwa nie uszła z pewnością zmiana winiety. Powody do zmian były dwojakie.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Poza naturalnym dążeniem do odświeżenia marki, a mamy nadzieję, że po pięciu latach funkcjonowania „Europejskiego Doradcy Samorządowego” na rynku czytelniczym stajemy się marką, nie tylko rozpoznawalną, ale kojarzoną ze wszystkim, czym żyją samorządy i środowiska z nimi współdziałające, zaś w tej liczbie instytucje fi nansowe z bankami na czele.

Drugi, w wymiarze chronologicznym daleko bardziej znaczący, to 20-lecie Centrum Prawa Bankowego i Informacji – spółki zależnej Związku Banków Polskich. Domena naszego wydawcy ulegała na przestrzeni tych lat zmianom, tak jak zmieniał się rynek i jego potrzeby. Tym, co pozostało niezmienne, to dążenie do nieustannego doskonalenia form i metod komunikacji z otoczeniem, rozpoznawanie jego potrzeb i dostarczanie nowych, coraz bardziej skutecznych propozycji zmieniania otaczającej nas rzeczywistości. Kolejnym tego przejawem było powołanie wespół z Centrum Rozwiązań Menedżerskich – Samorządowej Akademii Umiejętności., o czym w numerze Zbigniew Wierzbicki. Jak wiele nowych zadań niesie rozpoczęty rok, obrazuje relacja piszącego te słowa ze spotkania samorządowców Warmii i Mazur. Za zadanie o bezprecedensowym w dziejach Polski wymiarze uważamy również zbliżające się, w chwili, gdy numer trafi a do Państwa, do inauguracji pozostało 100 dni, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. O przebiegu i wynikach imprezy, w wymiarze społecznym, wizerunkowym, organizacyjnym, ekonomicznym i fi nansowym w znacznej mierze zdecydują polskie samorządy.

Stan przygotowań miast gospodarzy oraz formalnoprawne aspekty zabezpieczenia przebiegu i bezpieczeństwa imprezy, o czym Urszula Kruszewska, potraktowaliśmy jako temat przewodni tego wydania. Innowacje obecne są stale na naszych łamach, bez nich bowiem nie ma postępu i konkurencyjności – prezentuje Anna Kucharczyk, tym razem na przykładzie Włoch, o ile bowiem kraj ten przeżywa turbulencje, o tyle tamtejsze samorządy dostarczają przykładów godnych naśladowania. Nie przypadkiem dostrzegają to w Świętokrzyskiem, gdzie niespełna 40-letni gospodarz województwa marszałek Adam Jarubas dobiera równie jak on młodych i dynamicznych współpracowników. Zupełnie inne oblicze samorządu obrazuje publikacja pióra Bogdana Sadeckiego, gdzie problemy wynikające z eksploatacji śląskich kopalin rzutują na możliwości rozwojowe aglomeracji. Łatwo nie będzie, to już wiemy. Od nas samych zależy jednak, czy sprostamy wyzwaniom, w wymiarze lokalnym, ogólnokrajowym, europejskim wreszcie. Bowiem czasy kryzysu również w sferze fi nansów publicznych rodzą dwojakie pokusy. Albo odwlekania w czasie bolesnych, lecz koniecznych dla uzdrowienia sytuacji kroków, albo zamykania się w kręgu lokalnych spraw i problemów z nadzieją, że jakoś to będzie. Tymczasem gra idzie o miliardy, które w przeważającej mierze trafi ć mogą do samorządów właśnie, o czym przypomina w nawiązaniu do niedawno zakończonej prezydencji Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Zapraszamy do lektury!