Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego: Jutro zaczyna sie dzisiaj

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Koniec roku naturalną koleją rzeczy skłania do podsumowań. W naszym przypadku znalazło to wyraz we wnioskach i rekomendacjach, jakie po zakończeniu trzeciej już edycji cyklu konferencji dla JST zechcieli sformułować partnerzy i uczestnicy tego projektu. Klamrą spinającą te wypowiedzi są teksty członków zarządu CPBiI. Oba wytyczają perspektywę i priorytety kolejnej edycji, wpisujące się w te wyzwania, które niesie ze sobą kryzys. O tym, że uczymy się żyć z nim i w nim, przekonają Państwa teksty Zbigniewa Wierzbickiego, autora tego artykułu i innych opracowań.

Ich cechę wspólną stanowi szukanie praktycznych odniesień do problemów, z którymi konfrontujecie się Państwo na co dzień. W wymiarze lokalnym, narodowym i państwowym, europejskim wreszcie. Dotyczy to wszystkich bez mała sfer.

Poczynając od regulacyjnej, przez oświatę, inwestycje i sferę usług społecznych, po dialog i współpracę europejską. Ta ostatnia nabrała nowej dynamiki w czasie polskiej prezydencji. Na jej pełne podsumowanie przyjdzie czas w kolejnym numerze, lecz już dzisiaj pragnę zarekomendować państwu teksty autorstwa Cezarego Szyjko i Anny Kucharczyk. Ten ostatni pod znamiennym tytułem „Porozmawiajmy o Europie”.

Jak ważna jest ta właśnie europejska perspektywa uświadomił nam Komisarz UE Janusz Lewandowski, któremu twarde zmagania o kształt unij nego budżetu 2012 nie pozwoliły przybyć 14 listopada do Warszawy – relacja Agnieszki Krawczyk – gdzie dokonywaliśmy podsumowania cyklu 16 konferencji wojewódzkich dla JST, lecz dzięki jego wystąpieniu, jakie zarejestrował z myślą o nas w Brukseli, samorządowcy uzyskali wiedzę, czego należy się spodziewać w kolejnej perspektywie fi nansowej. Ze swej strony próbujemy sformułować odpowiedź na wynikające stąd pytania za pośrednictwem powołanej wraz z Centrum Rozwiązań Menedżerskich przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Samorządowej Akademii Umiejętności. To praktyczny wyraz synergii uzyskanej z uważnego wsłuchiwania się w głosy samorządu, który mając świadomość nadchodzących wyzwań, szuka dróg skutecznej profesjonalizacji swoich działań, zwłaszcza w obszarze zarządzania projektami. Nową jakość stanowić będzie w najbliższym czasie kompleksowe rozwiązanie kwestii wynikających z gospodarowania odpadami.

Tekst pióra Urszuli Kruszewskiej przekona Państwa, że nowe regulacje prawne stwarzają warunki do zmierzenia się z tym wyzwaniem, ale jednocześnie wykluczają możliwość jego „zwekslowania”. Ta ostatnia uwaga ma zresztą zastosowanie do wszystkich obszarów aktywności JST, bowiem nasi mieszkańcy to nasi wyborcy i interesariusze. Nawet w czasie kryzysu oczekują od nas „więcej za mniej”. Piszę od nas, bowiem Zespół czuje się zobowiązany, by towarzyszyć Państwu w codziennej pracy, opisując nie tylko problemy dnia dzisiejszego, lecz współkształtując perspektywę przyszłości. Jaka to będzie perspektywa, zależy w dużej mierze od nas samych, od umiejętności współdziałania samorządów, organizacji pozarządowych, administracji centralnej, instytucji fi nansowych, sektora bankowego. Pamiętajmy o tym, kiedy za parę dni przyjdzie nam przełamać się w gronie bliskich świątecznym opłatkiem i składając życzenia pomyślności w Nowym 2012 Roku!