Raporty o lokalnych rynkach mieszkaniowych Centrum AMRON.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

amron.01.100xZmiany zachodzące na rynku mieszkaniowym stały się przedmiotem codziennych analiz nie tylko profesjonalnych graczy i uczestników tego rynku, lecz również każdej polskiej rodziny.

Zapotrzebowanie na wiarygodną informację o tym co się dzieje na rynku mieszkaniowym nasiliło się jeszcze bardziej po dotarciu do naszej świadomości pod koniec roku 2008 zagrożeń wynikających również dla Polski ze światowego kryzysu finansowego. Załamanie się z początkiem roku 2009 kilkuletnich, jednoznacznie wzrostowych trendów dla wszystkich wskaźników charakteryzujących rynek mieszkaniowy zdecydowanie nasiliło to zainteresowanie i zapotrzebowanie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Związek Banków Polskich zdecydował się w listopadzie 2009 opublikować pierwszy kompleksowy „Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości” zwany już popularnie Raportem AMRON-SARFIN spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zarówno uczestników rynku nieruchomości jak i jego analityków i obserwatorów.

Kolejne – publikowane w cyklu kwartalnym Raporty AMRON-SARFIN są udostępnianie – nieodpłatnie – wszystkim zainteresowanym na naszej stronie www.amron.pl. Ogólnopolski charakter tych raportów sprawia, że dają one raczej obraz poglądowy na zjawiska zachodzące na rynku mieszkaniowym w skali całego kraju.

Odpowiadając na kierowane pod adresem Centrum AMRON pytania o bardziej szczegółowe dane dotyczące cen mieszkań, działek budowlanych czy gruntów rolnych oferujemy możliwość nabywania takich raportów na stronie internetowej www.amron.pl.

W najbliższym czasie będzie możliwość sprawdzenia wartości własnej nieruchomości w postaci Raportu Indywidualnego.

Zapraszamy na www.amron.pl