Raport Specjalny – płatności cyfrowe 2017: Digitalizacja w europejskich bankach spółdzielczych

Raport Specjalny – płatności cyfrowe 2017: Digitalizacja w europejskich bankach spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W tym roku w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych zainaugurowała działalność nowa grupa robocza zajmująca się digitalizacją w bankowości. Chociaż prace nad dwoma dokumentami rozpoczęła już w styczniu br., to pierwsze formalne spotkanie miało miejsce 24 lutego 2017 r.

Daria Pawęda
Dyrektor Departamentu Bankowości
Internetowej i Mobilnej Bank BPS

Miałam przyjemność reprezentować polską bankowość elektroniczną w bankach spółdzielczych, zwłaszcza bankowość mobilną. A tej poświęcono jeden z tematów obrad.

O EACB słów kilka

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych – EACB (European Association of Co-operative Banks) z siedzibą w Brukseli, zostało założone w 1970 r. Reprezentuje interesy 28 instytucji członkowskich i banków spółdzielczych. Stowarzyszenie można określić jako organizację lobbującą w europejskim sektorze bankowym na rzecz bankowości spółdzielczej, która według EACB ma 20- proc. udział w rynku, liczy ponad 4 tys. banków działających lokalnie, ma 58 tys. punktów sprzedaży i 210 mln klientów.

Przedstawiciele EACB uczestniczą w pracach komisji Parlamentu Europejskiego, konsultacjach, panelach eksperckich, prowadzą także inne działania. Podczas lutowego spotkania grupy roboczej, dotyczącego digitalizacji w bankowości, przedstawiciele EACB zbierali również uwagi od przedstawicieli poszczególnych państw, aby później przedstawić je i omówić w ramach spotkań komisji Parlamentu Europejskiego.

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych wspiera prawne i regulacyjne środowisko oparte na zasadach poszanowania modelu biznesowego reprezentowanego przez bankowość spółdzielczą. EACB wpiera specyfikę członkowskich banków – chodzi o zwiększenie różnorodności i pluralizmu europejskiego sektora bankowego.

Polskę w EACB reprezentuje Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (KZBS), który ma status pełnoprawnego członkostwa. Do organizacji należą także instytucje i banki z: Austrii, Bułgarii, Cypru, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii – mają one pełnoprawne członkostwo. Natomiast członkami stowarzyszonymi są instytucje i banki z Belgii, Kanady, Danii, Japonii, Litwy, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

Grupa robocza ds. digitalizacji bankowości i wykorzystania danych

W związku z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI