Raport specjalny: Oprogramowanie wspierające

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.04.foto.110.400xWindykacja należności jest procesem kosztownym, pracochłonnym i długotrwałym. To złożone procesy angażujące wiele osób z różnych działów. Na szczęście jest wiele narzędzi klasy Business Process Management (BPM), które je wspierają.

Bohdan Szafrański

W Rekomendacji T, opublikowanej w lutym 2013 r. i dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, nadzorca zaleca bankom, by miały wypracowaną politykę i procedury w zakresie prewindykacji (rozumianej jako łagodny sposób odzyskiwania długów i mobilizowania kredytobiorców/dłużników do regularnego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań kredytowych), restrukturyzacji i windykacji oraz spisywania należności z tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych. Trudno wywiązać się z takich obowiązków bez wsparcia przez system informatyczny.

Filozofia zarządzania

Procesy windykacji w instytucji finansowej można podzielić na masowe i prowadzone indywidualnie. W pierwszym przypadku obsługuje się grupy podobnych spraw. Windykowane jednostkowo kwoty nie są wysokie. Łatwo opracować procedury postępowania, przygotować wzory standardowych pism itp. W zasadzie do obsługi procesów może wystarczyć odpowiednio przygotowany system obiegu dokumentów. To może jednak nie wystarczyć, jeśli chce się dobrze zoptymalizować procedury. Systemy informatyczne klasy BPM dają gwarancję, że wszystkie procesy będą przebiegały terminowo i zgodnie z założonym planem.

Business Process Management to bardziej filozofia zarządzania w firmie niż skomplikowane systemy informatyczne. Wdrażający ją ma pewność, że procesy będą wykonywane optymalnie, bez zbędnych czynności dodatkowych, i to niezależnie od tego, czy są one zautomatyzowane, czy nie. Na rynku jest wiele programów wspierających procesy windykacji przeznaczonych dla różnych odbiorców z możliwością dostosowania do konkretnych potrzeb. Mogą być oferowane jako oddzielne programy lub jako moduły wchodzące w skład innych systemów na przykład klasy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Programy do wspomagania windykacji są, z oczywistych powodów, ściśle powiązane z konkretnym rynkiem i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Dlatego nie ma dominujących w skali międzynarodowej rozwiązań lub standardów. W jednym z zestawień programów wspomagających windykację przeznaczonych na rynek USA wymienia się aż 148 pozycji i na pewno nie są to wszystkie dostępne na tamtym rynku. Oczywiście jakość i zakres funkcjonalny oferowanych programów jest bardzo zróżnicowany.

Typowe funkcjonalności

W wielu przypadkach jest to stosunkowo proste oprogramowanie obsługiwane z poziomu przeglądarki internetowej. Taka aplikacja zaimportuje i wyeksportuje dane, może mieć wbudowany kalkulator odsetek karnych, automatyczny generator wezwań do zapłaty, umożliwi dodanie notatki z rozmowy telefonicznej i przygotuje raport z podjętych działań. To moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI