Raport specjalny: Obsługa gotówki: Do jednolitych standardów wciąż daleko

Raport specjalny: Obsługa gotówki: Do jednolitych standardów wciąż daleko
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Postępująca harmonizacja przepisów wspólnotowych regulujących funkcjonowanie kluczowych segmentów gospodarki nie znalazła dotychczas pełnego zastosowania w obszarze profesjonalnego transportu wartości pieniężnych. Jedyny akt prawa wspólnotowego dedykowany tej problematyce odnosi się do konwojowania gotówki euro pomiędzy państwami Eurostrefy oraz krajami przygotowującymi się do przystąpienia do unii walutowej. Jednak nawet w tym przypadku trudno mówić o pełnej standaryzacji.

Konrad Machowski

Obsługa gotówki przez wiele lat stanowiła wyłączny obszar kompetencji banków centralnych, dlatego sferę tę regulowało niemal wyłącznie ustawodawstwo krajowe. Sytuacja zmieniła się w 2002 r., kiedy w obiegu pojawiły się pierwsze nominały wspólnej waluty. Obowiązujące w poszczególnych państwach odmienne uregulowania dotyczące różnych aspektów transportu środków pieniężnych – poczynając od zasad noszenia broni, a kończąc na dopuszczalności systemów neutralizacji banknotów – znacząco utrudniały obsługę nowego pieniądza. Na te przeszkody wielokrotnie zwracały uwagę zarówno Europejski Bank Centralny, jak i komercyjne instytucje finansowe oraz duże podmioty z branży retail, jednak pierwszą próbę unormowania reguł funkcjonowania branży CIT na szczeblu wspólnotowym podjęto dopiero sześć lat po wprowadzeniu euro na rynek.

W maju 2008 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej rozpoczęły się konsultacje w celu przygotowania jednolitych rozwiązań obejmujących przewóz znaków pieniężnych denominowanych w euro. Prace nad założeniami nowych regulacji przypadły w udziale specjalnie powołanej grupie roboczej, w skład której weszli reprezentanci organizacji grupujących podmioty sektora finansowego, branży CIT, instytucji płatniczych, a także wytwórców znaków pieniężnych. Prowadzone przeszło pół roku analizy wskazały trzy alternatywne warianty standaryzacji:

  • pełną harmonizację prawa regulującego wykonywanie zarobkowego, drogowego transportu wartości pieniężnych,
  • wzajemne uznawanie zezwolenia na konwojowanie euro udzielonego przez władze jednego z państw w pozostałych krajach Wspólnoty,
  • objęcie wspólnymi regulacjami jedynie transgranicznego przewozu gotówki, przy pozostawieniu większości zasad funkcjonowania branży CIT w gestii poszczególnych członków UE.

Najpierw Eurostrefa

W wyniku dalszych negocjacji zrezygnowano z dwóch pierwszych opcji, koncentrując się na wykreowaniu zbioru wspólnych regulacji dla transportów wewnątrzwspólnotowych. Przeszkodą dla skodyfikowania zasad obejmujących cały sektor CIT w formie rozporządzenia lub dyrektywy okazały się poważne rozbieżności pomiędzy prawem obowiązującym w poszczególnych państwach. Wzajemne uznawanie zezwoleń okazało się z kolei niewykonalne zarówno z przyczyn stricte prawnych, jak też psychologicznych. „Transport gotówki odbywałby się na mocy przepisów, które nie zapewniałyby odpowiedniej ochrony pracowników zaangażowanych w tę działalność lub ogółu społeczeństwa, względnie byłyby postrzegane jako niezapewniające takiej ochrony” – napisano w białej księdze w sprawie konwojowania euro, stanowiącej podsumowanie konsultacji.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI