Raport Specjalny: Niedostatki natury etycznej to główna przyczyna nadużyć na rynku finansowym

Raport Specjalny: Niedostatki natury etycznej to główna przyczyna nadużyć na rynku finansowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Józefem Koziołem, profesorem Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, rozmawiał Konrad Machowski.

Jakich wniosków odnośnie praktyki sprawowania nadzoru nad instytucjami finansowymi i funkcjonowania organów nadzorczych dostarczają ostatnie problemy KNF?

– Doświadczenia ostatnich tygodni, a w szerszym zakresie również minionych lat, stanowią podstawę do sformułowania licznych wniosków odnośnie funkcjonowania polskiego rynku finansowego. Dokonana na ich podstawie ocena sytuacji powinna uwzględniać przyczyny znanych i upublicznionych wynaturzeń w tym obszarze: czy i w jakim stopniu są one skutkiem słabości samego prawa, na ile ich przyczynę stanowi nieprzestrzeganie istniejących w tej dziedzinie przepisów prawnych, i wreszcie jaki wpływ na owe nadużycia może mieć niedostatek kompetencji etycznych ludzi zatrudnionych na szeroko rozumianym rynku finansowym. Dopiero wykonanie tak głębokiej analizy i wyciągnięcie z niej właściwych wniosków pozwoli na podjęcie niezbędnych działań, które zapobiegną powtórzeniu się tego rodzaju uchybień, nadużyć i wynaturzeń w przyszłości. Zdaniem niektórych finansistów, jeśli chodzi o szeroko rozumiany system regulacji bankowości i operacji finansowych, jesteśmy świadkami nawet swoistego przeregulowania. Uważają, że regulacje bywają czasami przesadnie uszczegółowione. Ja natomiast, nie wnikając głębiej w ten obszar przyczyn niedostatków, upatruję w nieprzestrzeganiu reguł etycznych. To właśnie w tej dziedzinie doszło do naruszenia reguł, najpierw tych niepisanych, a później również i oficjalnych, czego skutkiem są głośne w ostatnich tygodniach wynaturzenia. Nie trzeba chyba dodawać, iż ostateczne konsekwencje tych nadużyć ponosi państwo, a ściślej – jego obywatele.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI