Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bolesne odwiązywanie od polis

Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bolesne odwiązywanie od polis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
UOKiK pod koniec 2016 zawarł porozumienie z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Od nowego roku klienci nie muszą płacić już tak wysokich opłat likwidacyjnych jak do niedawna. Jednak posiadacze polisolokat twierdzą, że to za mało. Ich zdaniem tylko wysokie kary skłaniają ubezpieczycieli do pójścia klientom na rękę. A te właśnie szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kamil Borucki

Porozumienia zawarte przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z ubezpieczycielami dotyczą klientów, którzy nie rozwiązali umowy z ubezpieczycielem oraz seniorów, którzy tę umowę zawarli po 1 stycznia 2008 r. i rozwiązali po 65. roku życia. Ubezpieczyciele zobowiązali się, że obniżą opłaty likwidacyjne i sami poinformują klientów o wysokości opłaty określonej na podstawie porozumienia.

 

– Przez wiele miesięcy prowadziliśmy rozmowy z ubezpieczycielami oraz PIU. Efekt naszych wspólnych działań to obniżenie opłat likwidacyjnych klientom posiadającym polisy z UKF tzw. starego portfela, czyli sprzed 2014 r. Obniżka zależy od czasu trwania umowy. Jeden z ubezpieczycieli obniżył opłatę do 23% w pierwszym roku polisowym, 9% – w szóstym, a po 10 latach nie pobierze ani złotówki. Przewidzieliśmy szczególne rozwiązania dotyczące osób starszych, które były namawiane na wieloletnią polisę mimo podeszłego wieku – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

W marcu 2016 r. UOKiK zakończył postępowania dotyczące ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. UOKiK zarzucił wówczas towarzystwom ubezpieczeniowym, że stosując opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczyciele dobrowolnie zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych.

 

Decyzje objęły 612 tys. klientów, którzy zawarli umowy od 2014 r. Ze względu na przedawnienie nie objęły konsumentów, którzy podpisali umowy przed 2014 r. Dlatego też prezes UOKiK, w porozumieniu z branżą, przygotował wsparcie dla konsumentów posiadających polisy sprzed 2014 r. Pomysł zawarcia porozumień w tym zakresie przedstawiła Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Specjalne zapisy w porozumieniu przewidziano dla seniorów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r. i mieli wówczas ukończone 61 lat.

„Nowością w tych porozumieniach, nawet w stosunku do decyzji sprzed roku czy z początku 2016 r., jest fakt, że osoby, które kupiły polisolokatę po 1 stycznia 2008 r. i miały co najmniej 61 lat oraz wycofały się z tego produktu po skończeniu 65. roku życia, mogą otrzymać różnicę pomiędzy tym, co zapłaciły, a obecnymi wynegocjowanymi warunkami” – wyjaśnił prezes UOKiK w radiowej Jedynce.

Klienci nieprzejednani

Wartość sprzedanych polisolokat szacowana jest na kilkaset miliardów złotych. Tylko cztery instytucje finansowe ukarane wcześniej przez UOKiK za naruszanie interesów konsumentów przy sprzedaży polisolokat (Aegon TUnŻ, Idea Bank, Open Finance i Polbank) wykazywały sprzedaż na poziomie 50 mld zł.

Stawki opłat likwidacyjnych pobierane przez instytucje finansowe od posiadaczy polisolokat są nadal rażąco wysokie i niezgodne z zasadami współżycia społecznego – to oficjalne stanowisko stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” na porozumienie zawarte przez UOKiK. W opinii poszkodowanych klientów najskuteczniejszą drogą do rozwiązania problemu ubezpieczeń z funduszem kapitałowym są wysokie kary finansowe dla ubezpieczycieli.

– Nie rozumiem dzielenia ludzi na lepszych i gorszych. Skoro nie ma wątpliwości, że opłaty likwidacyjne są skandalicznie wysokie, dlaczego jedni mają mieć lepsze, a inni gorsze warunki rezygnacji z polisolokaty – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI