Raport Specjalny | Forum Technologii Bankowych – AMRON | Baza Danych Budynków – kompleksowe, wiarygodne źródło informacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Centrum AMRON jest pomysłodawcą i realizatorem projektu Baza Danych Budynków, którego głównym celem jest zgromadzenie wiarygodnych i ujednoliconych informacji o budynkach oraz ich otoczeniu. Pozwala ona na uporządkowanie, zweryfikowanie i wystandaryzowanie informacji o nieruchomościach - obecnie rozproszonych, gromadzonych w wielu bazach i rejestrach należących do jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych oraz podmiotów komercyjnych.

Ewelina Staruch
Analityk Rynku Nieruchomości
Centrum AMRON
e-mail: ewelina.staruch@amron.pl
www.amron.pl

Atrybuty przechowywane w bazie umożliwiają dokładną lokalizację budynków, pozyskanie ich charakterystycznych parametrów technicznych, analizę ich najbliższego otoczenia, a także określenie wartości nieruchomości. Tworzona przez nas baza będzie stanowiła ogromne wsparcie dla instytucji oraz podmiotów, które wykorzystują dane o nieruchomościach oraz muszą mieć dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji.

Źródeł danych o budynkach jest wiele. Wśród nich można wyróżnić m.in. księgi wieczyste, kataster nieruchomości, geoportale oraz wszelkiego rodzaju ewidencje, rejestry i wykazy, które prowadzone są zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Dostęp do nich jest często utrudniony bądź odpłatny. Na niektórych portalach dostępna jest wyłącznie funkcja przeglądania. Danych nie można pobrać, a następnie otworzyć w pożądanym formacie, co uniemożliwia przeprowadzanie szczegółowych analiz. Nawet jeśli eksport jest możliwy, to często wprowadzane są limity udostępniania danych.

Remedium stanowi Baza Danych Budynków, która w jednym miejscu gromadzi wszystkie informacje potrzebne najważniejszym uczestnikom rynku nieruchomości, czyli deweloperom, rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom, zarządcom, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, samorządom czy też analitykom rynku. W naszej bazie nie tylko integrujemy dane z najważniejszych wiarygodnych źródeł, ale także sprawdzamy ich poprawność. W Bazie Danych Budynków zdefiniowane są atrybuty, które nie są powszechnie dostępne na znanych nam portalach. Czasem istnieje konieczność uzupełnienia wykorzystywanych rejestrów, ponieważ informacje w nich zawarte są niekompletne.

Rodzaje budynków w bazie

Baza Danych Budynków obejmuje przede wszystkim budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, ale także niemieszkalne, które posiadają adres w ogólnopolskiej bazie punktów adresowych, m.in. biurowe, handlowo-usługowe i przemysłowe. Oprócz podziału obiektów ze względu na ich przeznaczenie, sklasyfikowano je także według wysokości, zgodnie z prawem budowlanym, na budynki niskie, wysokie oraz wieżowce.

Opis struktury bazy danych budynków

Każdy budynek znajdujący się w bazie jest opisany za pomocą 94 atrybutów. Lokalizacja jest wskazana poprzez nazwę i kod TERYT województwa, powiatu, gminy, miejscowości i ulicy oraz numer i kod TERYT obrębu i działki ewidencyjnej. Podane są także informacje o typie ulicy, numerze budynku, kodzie pocztowym, dzielnicy, osiedlu oraz strefie miasta określonej na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dla każdego obiektu obliczane są współrzędne X i Y w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992.

Budynki są klasyfikowane według rodzaju oraz funkcji ogólnej i szczegółowej, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) i Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB). Dzięki temu możliwa jest identyfikacja m.in. budynków mieszkalnych, biurowych czy też garaży. Opis charakterystycznych parametrów budynku obejmuje liczbę kondygnacji oraz powierzchnię zabudowy. W bazie znajdują się również informacje o wpisie do rejestru zabytków oraz o nazwie historycznej obiektu. Dodatkowo dla budynków wielorodzinnych określono rok i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK