Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków – GFT Poland | Murex MX.3 – chmura szyta na miarę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dzisiejszych czasach chmura obliczeniowa jest jednym z najważniejszych trendów w branży IT. Chmura oferuje szereg korzyści, takich jak elastyczność, skalowalność, dostępność i kontrolę kosztów. Jednak, aby je uzyskać, firmy muszą wybrać odpowiednią platformę chmurową i dopasować ją do swoich potrzeb. Elastyczność oferty i proponowanych rozwiązań stanowi jedną ze stale rosnących przewag biznesowych. W świecie rynków finansowych, gdzie konkurencja jest duża, organizacja, która nie jest w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb swoich klientów, naraża się na ryzyko utraty pozycji na rynku.

Grzegorz Łańcucki, GFT PolandGrzegorz Łańcucki
Head of Financial Services Industry, GFT Poland

Coraz więcej firm decyduje się na indywidualne rozwiązania chmurowe, czyli chmurę szytą na miarę ich potrzeb. Dlaczego? Ponieważ każda firma ma swoje specyficzne wymagania i potrzeby, które mogą nie być w pełni zaspokojone przez standardowe rozwiązania chmurowe. Rozwiązania indywidualne pozwalają na dostosowanie platformy do specyficznych potrzeb i procesów biznesowych danej firmy, co może przynieść znaczne korzyści w postaci zwiększonej wydajności, efektywności i oszczędności. Warto jednak pamiętać, że indywidualne rozwiązania chmurowe wymagają większych nakładów finansowych i czasowych, zarówno na etapie wdrażania, jak i późniejszej eksploatacji. Wymagają również specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, co może stanowić wyzwanie dla mniejszych firm. Szukając idealnego rozwiązania chmurowego dla własnej organizacji, należy dokładnie przeanalizować potrzeby i zasoby oraz skonsultować się z profesjonalnym dostawcą celem zweryfikowania analiz.

Skrojona na miarę metoda modernizacji środowisk informatycznych w sektorze finansowym

Jednym z takich rozwiązań jest platforma Murex oraz jej chmura MX.3. To narzędzie, które umożliwia firmom z branży finansowej dostęp do najnowszych technologii i możliwości skalowania biznesu na poziomie globalnym. Dzięki temu organizacje te mogą szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów oraz błyskawicznie wprowadzać innowacje na rynek kapitałowy.

Czym wyróżnia się platforma Murex MX.3 i dlaczego jest liderem wśród platform finansowych wykorzystywanych na rynkach kapitałowych?

Przede wszystkim, została zaprojektowana jako kompleksowa platforma dla instytucji finansowych, które potrzebują wsparcia w administrowaniu różnorodnymi instrumentami finansowymi i ich cyklem życia. Oferuje także zaawansowane narzędzia do zarządzania ryzykiem, w tym narzędzia do obliczania ryzyka i symulacji scenariuszy. Ogromne znaczenie dla powodzenia implementacji ma to, że platforma Murex MX.3 jest zgodna z regulacjami, co zapewnia bezpieczeństwo i stabilność transakcji. Ponadto użytkownicy mają możliwość dostosowania aplikacji do swoich potrzeb, co czyni ją najbardziej opłacalnym sposobem na modernizację środowisk informatycznych w sektorze finansowym. Murex MX.3 jest bezpiecznym i szybkim sposobem na skalowanie innowacji oraz maksymalizowanie wyników biznesowych, dlatego stanowi niezbędne narzędzie dla instytucji finansowych, które chcą być konkurencyjne na rynku.

Firmy z sektora rynków kapitałowych, posiadające złożoną infrastrukturę IT, często borykają się z dużymi nakładami inwestycyjnymi na infrastrukturę, niewystarczającymi środowiskami deweloperskimi oraz skalowaniem środowisk gridowych. Klienci platformy Murex MX.3 mogą uruchamiać środowiska deweloperskie i testowe w ciągu kilku minut, oszczędzać na kosztach infrastruktury oraz skalować środowiska gridowe na żądanie do setek lub nawet tysięcy serwerów.

Implementacja Murex w chmurze może zwiększyć wydajność i efektywność firm z sektora rynków kapitałowych. Dzięki temu klienci będą mogli szybciej wprowadzać produkty na rynek, oszczędzać na kosztach infrastruktury oraz skalować środowiska w zależności od potrzeb. Implementacja chmury w połączeniu z praktykami DevOps może znacznie przyspieszyć procesy biznesowe i poprawić wyniki finansowe.

Migracja do chmury MX.3 z perspektywy branży finansowej i kapitałowej wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Harmonijna współpraca i znalezienie zaufanego partnera są niezwykle ważne, ponieważ umożliwią wykorzystanie pełnych możliwości platformy, a także zminimalizują ryzyko błędów i utraty danych.

Eksperci GFT Polska stawiają potrzeby organizacji na pierwszym miejscu. Zespół stale śledzi najnowsze trendy i zmieniające się potrzeby klientów, aby móc dostarczać im rozwiązania na miarę oczekiwań, a nawet je wyprzedzać. Dzięki świetnemu przygotowaniu, wieloletniemu doświadczeniu i pasji, są w stanie dopasować odpowiednie usługi i rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta. Firma wnosi na rynek niszowe umiejętności i zdolności w zakresie chmury, co pozwala uzupełnić strategię IT. Jednym z rozwiązań, które szczególnie trafia w sektor finansowy i kapitałowy, jest właśnie platforma Murex MX.3. Dzięki współpracy z GFT możliwa jest szybka i bezpieczna migracja do chmury MX.3 oraz uzyskanie maksymalnej wartości biznesowej z wykorzystania tej platformy.

Jak bezpiecznie i szybko przejść do MX.3, skalować innowacje i maksymalizować wyniki biznesowe

Przygotowania do migracji do chmury MX.3 zaczynają się od dokładnego określenia celów migracji i jakie korzyści przyniesie ona firmie. Następnie trzeba dokładnie przeanalizować, jakie są wymagania techniczne dla danej firmy oraz jakie są jej unikalne potrzeby biznesowe.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na elastyczność oferty i proponowanych rozwiązań, które są jedną z najważniejszych przewag biznesowych. Murex i MX.3 zaprojektowano tak, aby umożliwić łatwe dostosowywanie platformy do konkretnych potrzeb klienta oraz szybkie wdrożenie innowacji. Dzięki temu firmy, które korzystają z tej platformy, mogą być pewne, że zawsze będą miały dostęp do najnowszych technologii, a ich rozwiązania będą zgodne z najnowszymi standardami.

Aby bezpiecznie i sprawnie przejść do etapu eksploatacji MX.3, należy podjąć zasadnicze kroki:

 1. Zdefiniować cele i strategię – przed rozpoczęciem prac należy określić cele, jakie chcemy osiągnąć, oraz strategię, która pozwoli nam na ich realizację.
 2. Przygotować zespół oraz znaleźć doświadczonego partnera – kluczowe jest, aby na etapie eksploracji zebrać zespół ekspertów, którzy będą w stanie zidentyfikować potencjalne innowacje i zaproponować rozwiązania, które mogą przynieść największe korzyści biznesowe.
 3. Skalować innowacje – na etapie rozwoju należy skupić się na wdrażaniu wybranych rozwiązań w biznesie, ale jednocześnie skala musi być dostosowana do możliwości i potrzeb organizacji.
 4. Testować i mierzyć wyniki – aby osiągnąć sukces, kluczowe jest regularne testowanie i mierzenie wyników, aby weryfikować, czy innowacje przynoszą oczekiwane korzyści biznesowe.
 5. Dostosować i maksymalizować wyniki biznesowe – na etapie eksploatacji należy dostosować i maksymalizować wyniki biznesowe, poprzez ciągłe doskonalenie i rozwijanie innowacji, tak aby przynosiły one jak największą wartość dla organizacji.
  Bardzo ważne są oczywiście aspekty związane z bezpieczeństwem. Branża finansowa podlega ponadprzeciętnemu nadzorowi instytucji państwowych, dlatego aspekty bezpieczeństwa, zarówno na etapie eksploracji, jak i eksploatacji, są zasadnicze, a nowe oprogramowanie musi spełniać najwyższe standardy. Przed wdrożeniem innowacji należy przeprowadzić dokładną analizę ryzyka i opracować plan zabezpieczeń. Wdrażając innowacje, należy również pamiętać o ochronie danych i zapewnieniu bezpieczeństwa IT, aby nie narażać organizacji na ryzyko cyberataku czy utratę danych.
  Warto wspomnieć tutaj o obecnej perspektywie branży finansowej i kapitałowej, w szczególności o działaniach podejmowanych przez brytyjskie agencje regulacyjne PRA (Prudential Regulatory Authority) i FCA (Financial Conduct Authority).

PRA i FCA skupiają się na kilku kluczowych obszarach:

 • wzmocnieniu odporności sektora finansowego na bezpośrednie zagrożenia makrofinansowe i geopolityczne;
 • rozwiązywanie problemów związanych z chmurą, cyberbezpieczeństwem i digitalizacją;
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu (PRA i FCA skupiają się na promowaniu działań, które przyczyniają się do zmniejszenia wpływu działań sektora finansowego na środowisko);
 • ocena zgodności z BCBS239, jest to międzynarodowy standard regulacyjny, który obejmuje zarządzanie danymi i ryzykiem informacyjnym w sektorze finansowym.

W Polsce podobną rolę do brytyjskiego FCA pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF bardzo dużą wagę przywiązuje do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w kontekście korzystania z usług chmurowych. Urząd wydał w 2020 r. komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej. Wskazano tam kluczowe elementy, które powinny zostać uwzględnione przed rozpoczęciem korzystania z chmury obliczeniowej.

Jednym z ważnych aspektów jest szacowanie ryzyka oraz klasyfikacja danych pod względem ich znaczenia. Ponadto przedsiębiorstwa powinny określić minimalne wymagania związane z przetwarzaniem danych w chmurze. Urząd nakłada na podmioty nadzorowane jasno zdefiniowane cele, które mają być spełnione przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą usług chmurowych.

UKNF podkreśla również znaczenie samodzielności oraz świadomego podejścia do korzystania z usług chmurowych. W związku z tym, podmioty sektora finansowego same powinny być w stanie ocenić ryzyko outsourcingu chmurowego dla swojej działalności oraz jego wpływ na wyniki finansowe. Dodatkowo taka ocena powinna być udokumentowana, aby umożliwić w przyszłości ewentualną weryfikację przyjętych założeń.

O korzyściach płynących z przejścia instytucji finansowych do chmury obliczeniowej nie trzeba przypominać. Jednak implementacja chmury MX.3 to swego rodzaju nowa jakość i realne pokonanie wielu trudności, takich jak utrzymywanie kosztownej floty serwerów układu GPU lub obciążenie dużym śladem inwestycyjnym. W podjęciu decyzji pomóc mogą doświadczeni, dysponujący praktyczną wiedzą partnerzy. GFT Murex Practice jest specjalnie zaprojektowany do zarządzania wyzwaniami związanymi z migracją aplikacji platformy transakcyjnej do chmury, a specjaliści GFT starannie oceniają każde wdrożenie MX.3 i odpowiedzialnie opracowują rozwiązania szyte na miarę.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK