Raport specjalny: Bancassurance po poprawkach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.11.foto.148.150xZ Norbertem Jeziolowiczem, dyrektorem Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich, rozmawia Krzysztof Maciejewski

Co się dzieje obecnie na rynku bancassurance?

– Dwie rekomendacje, które jako ZBP wydaliśmy do tej pory, mają bardzo mocną pozycję na rynku. To oznacza, że powszechna praktyka rynkowa uległa zmianie. W tym roku wydaliśmy także trzecią rekomendację dotyczącą produktów strukturyzowanych o charakterze inwestycyjnym – wejdzie ona w życie 1 stycznia 2013 r. Była ona bardzo szeroko konsultowana zarówno w środowisku bankowym, jak i ubezpieczeniowym, więc mamy nadzieję, że także i ona się przyjmie. Nie zmienia to faktu, że nadal występują spory między klientami a bankami. W takich przypadkach radzimy skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów i przesłać odpowiednią skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który jest najbardziej efektywną jednostką do rozstrzygania takich sporów. Skarg na bancassurance nie ma zresztą zbyt wiele – a te, które są do arbitrażu nadsyłane, wynikają być może z faktu, że rekomendacje są często opisywane w mediach, więc klienci mają większą świadomość swoich praw.

A czy ubezpieczyciele też się skarżą na banki? W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele tej branży narzekają, że przy bancassurance klienci nie mają świadomości marki…

– Szczerze mówiąc, nigdy nie słyszałem takiego zarzutu. Co więcej, z danych za pierwszy kwartał 2012 r., jakie publikuje Polska Izba Ubezpieczeń, wynika, że w przypadku ubezpieczeń na życie wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej z pośrednictwem banków na tle składki ogółem znacząco przekroczyła połowę ogólnych przychodów z tego tytułu (57,5 proc.). A już prawie 90 proc. tej składki pochodziło z polis o charakterze inwestycyjnym. To pokazuje znaczenie tego rodzaju instrumentów jako źródła przychodów dla ubezpieczycieli oraz banków. Bancassurance jako kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych ma bardzo mocną pozycję, więc wygląda na to, że współpraca pomiędzy bankami a firmami ubezpieczeniowymi układa się dobrze.

Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że banki występują w podwójnej roli: ubezpieczającego i agenta ubezpieczeniowego. Czy jest to problem?

– Znamy te zarzuty. Problem jest jednak głębszy: specyfika działalności dużych polskich banków komercyjnych z natury rzeczy utrudnia ich funkcjonowanie w roli agentów ubezpieczeniowych, jako że przepisy nie są przystosowane do dużych podmiotów zatrudniających na terenie całego kraju tysiące pracowników. Aby zachować obecne zalety bancassurance dla klientów, niezbędne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI