Raport Specjalny ANALYTICS w Biznesie Bankowym: Sprawozdawczość obligatoryjna łatwiejsza niż kiedykolwiek

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przeszło trzydzieści dni przeciętny polski przedsiębiorca każdego roku przeznacza na rozliczenia z urzędem skarbowym - to dane z najnowszej edycji raportu "Paying Taxes", przygotowanego przez Bank Światowy oraz firmę doradczą PwC. Biurokratyczne obciążenia typowej firmy, nakładane przez fiskusa czy ZUS, są jednak niczym w porównaniu z obligatoryjną sprawozdawczością instytucji finansowych.

Karol Materna

Na szczęście banki w prawidłowym spełnianiu rozległych obowiązków w zakresie raportowania liczyć mogą na najnowsze rozwiązania z dziedziny Business Intelligence, oferowane przez wyspecjalizowane podmioty z branży IT

Definicji „sprawozdawczości obligatoryjnej” nie znajdziemy w żadnym z aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie instytucji finansowych. Tradycyjnie przyjęło się określać tym pojęciem raportowanie na rzecz instytucji odpowiedzialnych za politykę finansową państwa – w szczególności banku centralnego i organów nadzoru.

Stworzony z myślą o raportowaniu

Jednym z ważniejszych narzędzi służących tym celom jest System Informacji Sprawozdawczej (SIS), opracowany przez ekspertów Narodowego Banku Polskiego i uruchomiony w 2008 r. jako docelowy następca funkcjonującego od 1993 r. systemu Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS). Umożliwia on prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ostrożnościowym zgodnie z wymogami unijnego pakietu CRD IV/CRR. System korzysta z rekomendowanego przez Europejski Nadzór Bankowy formatu XBLR (eXtensible Business Reporting Language). Ten język programowania utworzony został specjalnie z myślą o raportowaniu w biznesie; pozwala na zwiększenie spójności przygotowywanych sprawozdań, wymianę danych pomiędzy różnymi systemami stosowanymi w biznesie, a także skuteczniejszą weryfikację zebranych informacji. Według danych na koniec pierwszego półrocza 2015 r., z języka XBLR korzystało 30 krajów, w tym Unia Europejska, w której język ten stanowi standard obowiązkowej sprawozdawczości banków. W Polsce wykorzystywany jest do sprawozdawczości obligatoryjnej w sektorze bankowym od 2013 r. Przekazywanie danych do instytucji nadzorczych za pośrednictwem serwisu internetowego SIS obejmuje sprawozdawczość w zakresie:

 • sytuacji finansowej banku (FINREP);
 • adekwatności kapitałowej – funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP);
 • znaczących zaangażowań banków oraz powiązań kapitałowych i personalnych (NB300, MB 300, NBS 300);
 • dużych ekspozycji;
 • wskaźnika dźwigni finansowej;
 • strat z tytułu kredytów zabezpieczonych hipotecznie;
 • wskaźnika pokrycia płynności;
 • stabilnego finansowania;
 • obciążenia aktywów;
 • planów finansowania.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI