Bank i Klient: Inkubacja klienta finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.02.foto.060.a.400xRusza specjalny program współpracy z rynkiem finansowym, mający na celu umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej i zatrudnienia poprzez udostępnienie usług finansowych i mentoringu klientom odrzucanym przez komercyjny rynek finansowy. Osoby te po uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości biznesowej mają być ponownie włączane do standardowego obrotu gospodarczego.

Arkadiusz Lewicki

Z wielu raportów (np. Ministerstwa Rozwoju, PARP, NBP) wynika, że ponad 30 proc. przedsiębiorców wnioskujących o kredyt spotyka się z odmową. Odsetek ten jest prawie trzykrotnie wyższy wśród start-upów (88 proc.). Jednocześnie do najważniejszych powodów zamykania działalności gospodarczej zalicza się niskie kompetencje w zakresie umiejętności zarządzania finansami firmy – i to mimo jej potencjału gospodarczego. Ponad połowa z takich podmiotów spełnia jednak warunki umożliwiające obsługę przez fundusze mikropożyczkowe, które w ramach uzyskanego wsparcia zagranicznego i unijnego posiadają odpowiednie narzędzia i środki do pochłaniania ryzyka i obsługi klientów podwyższonego ryzyka.

Odpowiedź na lukę

Odpowiadając na potrzeby mikroprzedsiębiorców i mając na uwadze uruchamianie w Polsce instrumentów mikrofinansowych, Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014 -2020 (EaSI) – pierwszy polski poś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI