Raport: Prawo nie nadąża…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zagadnienia związane z bancassurance nie są w Polsce jednoznacznie uregulowane prawnie. Podobnie zresztą jak w wielu krajach Europy. Dlatego UE od pewnego czasu pracuje nad dyrektywą, która ma w wprowadzić porządek legislacyjny i ujednolicić usługi bankowo-ubezpieczeniowe w całej Wspólnocie. Nie jest to zresztą jedyna regulacja, która w najbliższym czasie będzie miała znaczenie dla sektora. Wpływ na standardy będzie miał także wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Test-Achats oraz dyrektywa Solvency II.

Piotr Wądołowski

Rynek bancassurance rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Mimo to, zdaniem ekspertów, banki nie wykorzystują w pełni potencjału sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Mimo iż klienci deklarują chęć kupowania ubezpieczenia w banku, to oferta produktowa nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Do bancassurance włączane są zazwyczaj produkty będące aktualnie w ofercie ubezpieczyciela i jednocześnie generujące najwyższe przychody dla banku. Nie są natomiast dopasowane do etapu życia klientów i nie pokrywają się z ryzykami wynikającymi z danego produktu bankowego.

Bancassurance

Termin wywodzi się z Francji i w szerokim ujęciu oznacza powiązanie między bankiem a firmami ubezpieczeniowymi, w wyniku których powstają grupy bankowo-ubezpieczeniowe oferujące produkty zarówno stricte bankowe, jak i z dziedziny ubezpieczeń. Według Marka Śliperskiego, autora książki „Bancassurance. Związki bankowo- -ubezpieczeniowe”, pojęcie bancassurance rozumie się jako „wykorzystanie banku (zwłaszcza jego placówek i usług) do sprzedaży ubezpieczeń, głównie życiowoemerytalnych, z myślą o ofercie przede wszystkim dla klientów indywidualnych”. Bancassurance jest więc łączoną sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeniowych, oferowanych i dostępnych w jednym miejscu.

Do podstawowych usług i produktów oferowanych w ramach bancassurance należą:

 • doradztwo finansowe-informacje dotyczące możliwości korzystania z usług bankowych i ubezpieczeniowych;
 • ubezpieczenie finansowe;
 • ubezpieczenie kredytu;
 • ubezpieczenie transakcji faktoringu;
 • ubezpieczenie transakcji leasingu;
 • ubezpieczenie na życie;
 • ubezpieczenie od utraty pracy;
 • ubezpieczenie kart płatniczych;
 • ubezpieczenie emerytalne ( w ramach II i III filaru);
 • ubezpieczenie NNW.

Źródło: Encyklopedia Zarządzania, mfiles.pl.

Jest o co walczyć

Powoduje to, iż mimo znacznej dynamiki, potencjał ten jest praktycznie niewykorzystywany. A jest o co powalczyć. Na koniec II kw. br. udział bancassurance w ubezpieczeniach life wyniósł w naszym kraju ok. 32 proc., tymczasem w Portugalii banki sprzedają ponad 80 proc. wszystkich polis tego rodzaju. We Włoszech i w Irlandii udział ten przekracza 70 proc. A banki mogą skutecznie przygotowywać i prezentować swoją ofertę ubezpieczeniową, ponieważ mają znacznie więcej aktywnych kanałów komunikacji, lepszy i częstszy kontakt z klientami i zdecydowanie większą wiedzę o ich finansowych potrzebach.

Niestety, jest także druga strona tej działalności. Polskie prawo nie nadąża za zamianami na rynku i nowymi oczekiwaniami klientów. Do dzisiaj brakuje ustawowej definicji bancassurance, a ten znaczący sektor usług finansowych regulowany jest jedynie zapisami Kodeksu cywilnego, ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz „Rekomendacją Dobrych Praktyk Bancassurance” Związku Banków Polskich. Dotyczy to zresztą nie tylko naszego kraju, bowiem z brakiem precyzyjnych regulacji boryka się wiele pań...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI