Raport PayPal i Ipsos: handel transgraniczny w Polsce do końca 2017 roku wzrośnie o prawie 24%

Raport PayPal i Ipsos: handel transgraniczny w Polsce do końca 2017 roku wzrośnie o prawie 24%
Fot. stock.adobe.com/prima91
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z wynikami nowego badania PayPal i Ipsos konsumenci na całym świecie jako główne powody dokonywania zakupów transgranicznych podają: lepsze ceny (opcja wybrana przez 76% ankietowanych osób robiących zakupy transgraniczne ), dostęp do rzeczy niedostępnych w ich własnym kraju (65%) oraz możliwość odkrywania nowych i interesujących produktów (59%). Polscy konsumenci, dokonujący zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, szukają lepszych cen (73% podaje ten aspekt jako powód dokonywania zakupów transgranicznych) oraz dostępu do przedmiotów niedostępnych w ich kraju (55%).

Dla sprzedawców zainteresowanych pozyskaniem klientów z zagranicy kluczem do sukcesu jest zapewnienie konsumentom wygody: darmowa dostawa (46% kupujących online z całego świata wybrało tę opcję jako powód, który skłoniłby ich do dokonania zakupu w sklepie internetowym z innego kraju), bezpieczna metoda płatności (44%) oraz dostępność przedmiotów trudnych do znalezienia na lokalnym rynku (40%).

PayPal i Ipsos opublikowały swój trzeci doroczny raport nt. handlu transgranicznego. Wnioski z globalnego badania, w ramach którego sprawdzone zostały wewnątrzkrajowe i transgraniczne zwyczaje zakupowe ponad 28 tysięcy konsumentów z 32 krajów, ujawnia nowe nawyki polskich konsumentów dokonujących zakupów transgranicznych i pokazuje najważniejsze trendy w zakresie globalnego rynku e-commerce.

Branża e-commerce stale rośnie. Ipsos szacuje, że wartość handlu transgranicznego w Polsce wzrośnie o 23,8% w stosunku do roku 2016.

170112.PayPal_Ipsos_infografika_nr1

Co motywuje polskich e-kupujących towary z zagranicy?

 Polscy e-konsumenci dokonujący zakupów transgranicznych nadal poszukują dobrych okazji. 88% osób kupujących w Chinach, 51% kupujących w Niemczech oraz 58% kupujących w Wielkiej Brytanii twierdzi, że lepsze ceny są czynnikiem decydującym o zakupach za granicą zamiast w ich własnym kraju. Uzyskanie dostępu do przedmiotów niedostępnych w kraju również znalazło się wysoko jako przyczyna do dokonywania zakupów międzynarodowych (opcja wybrana przez 49% kupujących w Chinach, 53% kupujących w Niemczech i 59% kupujących w Wielkiej Brytanii).

Jeśli chodzi o czynniki, które skłoniłyby Polaków kupujących online do dokonania zakupu w zagranicznym sklepie internetowym, kluczowe okazały się: obsługa klienta w jego własnym języku (opcja wybrana przez 41% Polaków kupujących online) i możliwość znalezienia przedmiotów trudno dostępnych na lokalnym rynku (38%). Warto dodać, że na popularność transgranicznych e-zakupów silnie wpływają określone okresy w roku, wśród których prym wiodą Święta Bożego Narodzenia (wskazane przez 39% kupujących transgranicznie jako okazja do częstszych niż zwykle zakupów transgranicznych) i wyprzedaże sezonowe (wskazane przez 32% respondentów).

170112.PayPal_Ipsos_

Zaufanie jest kluczowym czynnikiem dla Polaków dokonujących zakupów za granicą

W miarę wzrostu popularności zakupów transgranicznych w Polsce, Polacy coraz chętniej ufają stronom internetowym z zagranicy i w coraz mniejszym stopniu skupiają się na kraju ich pochodzenia: 40% Polaków kupujących online zgadza się z twierdzeniem, że nie jest ważne czy sprzedawca jest zlokalizowany za granicą, a 32% twierdzi, że ufa sklepom internetowym z innych krajów tak samo jak sklepom z własnego kraju. Jednocześnie zarówno kupujący wewnątrz kraju, jak i transgranicznie, dzielą pewne obawy stanowiące bariery dla dalszego rozwoju e-handlu. Dla 38% kupujących online obawy związane z możliwością otrzymania przedmiotu niezgodnego z opisem są czynnikiem powstrzymującym przed dokonywaniem częstszych zakupów online w ramach własnego kraju. Wśród osób dokonujących online zakupów transgranicznych odsetek osób żywiących podobne obawy wynosi 22%. Innym powodem wymienianym jako bariera dla częstszych zakupów online są koszty dostawy, wskazywane przez 29% kupujących wewnątrz kraju oraz 20% kupujących transgranicznie.

170112.PayPal_Ipsos_infografika_nr2

„Wszystko sprowadza się do transparentności i zaufania do sprzedawcy. Elementy, takie jak opis produktów lub koszty dostawy powinny być łatwe do znalezienia na stronie sklepu i opłacalne dla klienta” – komentuje Matt Komorowski, Dyrektor Zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej. „Handel transgraniczny może mieć znaczący wpływ na wzrost przychodów przedsiębiorców. Celem PayPal jest ułatwianie użytkownikom dostępu do nowych rozwiązań oraz międzynarodowych rynków. Właśnie dlatego, dostarczamy polskim sprzedawcom narzędzia, takie jak PayPal PassPort czy usługę Zwrotu Kosztów Odesłania Przedmiotów, aby mogli rozwijać swoją działalność również poza granicami kraju”.

Po drugiej stronie lustra: przyciąganie klienta z zagranicy

Coraz więcej polskich merchantów sprzedaje swoje produkty za granicę i rozwija swój biznes na skalę międzynarodową. W gronie 3 największych rynków, które kupują towary z Polski przy pomocy PayPal znajdują się: USA, Wielka Brytania i Niemcy. Produkty, które są sprzedawane transgranicznie przez polskich merchantów, należą do następujących kluczowych kategorii: dóbr elektronicznych, branży modowej, części samochodowych, akcesorii podróżniczych i elektroniki.

170112.PayPal_Ipsos_infografika_nr3

Sprzedawanie na skalę międzynarodową stanowi istotną okazję dla merchantów z całego świata do wzrostu wielkości ich biznesu – w szczególności biorąc pod uwagę rosnący potencjał rynku e-commerce. Niemniej, wiążą się z tym dodatkowe wyzwania, które zostały wskazane w omawianym raporcie:

  • Wygoda konsumenta jest jednym z kluczowych czynników wspierających handel transgraniczny na świecie. Na szczycie listy bodźców, które mogłyby skłonić kupujących online do częstszych zakupów w zagranicznym sklepie internetowym, znajdują się darmowa dostawa (opcja wskazana przez 46% wszystkich ankietowanych kupujących online ze wszystkich krajów) i wygodna metoda płatności (44%). Kolejnymi czynnikami są: przedmioty trudne do znalezienia na lokalnym rynku (40%), koszty pokazane w lokalnej walucie (37%) i niższy koszt całkowity (35%).
  • Dostawa jest jednym z głównych problemów powstrzymujących kupujących online przed zakupami transgranicznymi. E-konsumenci zapytani o bariery dotyczące zakupów z zagranicznych sklepów internetowych wskazali: koszty dostawy przesyłki (35% wszystkich ankietowanych na świecie kupujących online stwierdziło, że to powstrzymałoby ich przed dokonaniem zakupów w innym kraju), obawy że przedmiot może nie zostać dostarczony (33%), niewystarczająco szybki czas dostawy (29%) i obawę, że produkt może być niezgodny z opisem (29%).
  • Bezpieczeństwo decyduje o wyborze metody płatności. W 24 z 32 ankietowanych krajów PayPal jest najczęściej wskazywanym narzędziem do płacenia za zakupy dokonywane za granicą. Interesujące jest również to, że najczęściej wskazywanym przez e-kupujących powodem wyboru PayPal zamiast innej metody płatności za zakupy transgraniczne jest możliwość odzyskania pieniędzy, jeśli przedmiot nie zostanie dostarczony albo okaże się niezgodny z opisem.
  • Przy sprzedaży transgranicznej ważnym czynnikiem jest znajomość kluczowych informacji o rynkach docelowych, włączając w to okresy lokalnych wyprzedaży i znajomość lokalnej tradycji. PayPal oferuje swoim merchantom specjalną stronę internetową PassPort, która zawiera najważniejsze informacje o największych rynkach na całym świecie.

Kliknij tu, aby zapoznać się z globalnymi wynikami tegorocznego badania PayPal i Ipsos dotyczącego konsumentów kupujących za granicą.

PayPal