Raport o rynku pracy w II kw. 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbp.logo.01.400x92Analizy NBP: W II kwartale 2015 r. słabszy wzrost liczby pracujących, przy rekordowo wysokiej liczbie wakatów i dalszym spadku bezrobocia.

Roczny wzrost zatrudnienia wg BAEL wyraźnie wyhamował (o 0,5 pp. do 1,2% r/r), a jego poziom nieznacznie obniżył się względem poprzedniego kwartału. Skompensowane to zostało wzrostem przeciętnie przepracowanej w tygodniu liczby godzin.

Po raz pierwszy od dwóch lat wzrost zatrudnienia dotyczył głównie kontraktów zawieranych na czas nieokreślony. Oznaczać to może rosnące zapotrzebowanie ze strony firm na pracowników, z którymi pracodawcy chcą się związać na dłużej. Niemniej jednak gorsze dane o liczbie pracujących wpłynęły na obniżenie prawdopodobieństwa znalezienia i wzrost ryzyka utraty pracy.

Podaż pracy obniża się od początku 2015 r., co wynika nie tylko ze zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym, ale głównie z wyhamowania wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym. Oznacza to odwracanie się tendencji wzrostowej, obserwowanej od 2007 r.

W dalszym ciągu obserwuje się spadek stopy bezrobocia wg BAEL. W II kw. 2015 r. ukształtowała się ona na poziomie równym 7,5% (po odsezonowaniu), zbliżając się tym samym do swojego historycznego minimum z 2008 r. (7,0%). Niestety, w coraz większym stopniu spadek ten wynika z obniżania się aktywności zawodowej.

Roczne tempo wzrostu płac w gospodarce w II kw. 2015 r. obniżyło się do 3,1%. Dane z sektora przedsiębiorstw za pierwsze dwa miesiące kolejnego kwartału wskazują jednak na ponowne przyśpieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, co pozwala oczekiwać, że w III kw. 2015 r. wzrost wynagrodzeń widoczny będzie także w danych dla całej gospodarki.

Niższe tempo wzrostu wynagrodzeń i rosnąca wydajność pracy doprowadziły w II kw. 2015 r. do wyraźnego spadku dynamiki jednostkowych kosztów pracy (z 2,2% r/r w I kw. 2015 r. do 1,0% r/r).

Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w II kw. 2015 r.

Źródło: NBP