Raport NetB@nk Q4/2022: utrzymuje się wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych oraz klientów mobile only

Raport NetB@nk Q4/2022: utrzymuje się wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych oraz klientów mobile only
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niezmiennie przybywa klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej. Z danych za IV kwartał 2022 roku wynika, że obecnie takich użytkowników jest już ponad 22 mln. Prawie 88% spośród nich aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej, poinformował Związek Banków Polskich.

Pod koniec 2022 r. największe procentowe wzrosty odnotowano wśród klientów mobile only. W odniesieniu do III kwartału to wzrost aż o 9%. Takich klientów mamy już ponad 13,5 mln. Wyraźny wzrost dotyczy także liczby i wartości transakcji w systemie rozliczeniowym Express Elixir.

– Na koniec grudnia 2022 r. liczba osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej przekroczyła 22 mln użytkowników. Widać tutaj stałą tendencję wzrostową, co pokazuje, że Polacy chętnie wykorzystują możliwości, jakie oferuje nowoczesna bankowość.

Cenimy funkcjonalności, które zapewniają aplikacje bankowe i łatwość zarządzania finansami z poziomu bankowości elektronicznej.

Bankowość internetowa, jak również aplikacje mobilne, są stale wzbogacane o nowe produkty i funkcjonalności, weryfikowane pod kątem intuicyjności obsługi i dopasowywane do potrzeb klientów, dzięki czemu korzysta z nich coraz więcej użytkowników – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Forum Bankowe: jak długo jeszcze banki będą innowacyjne?

42 mln umów na korzystanie z e-bankowości

Pod koniec grudnia 2022 r. liczba umów klientów indywidualnych, którzy mają możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła prawie 42 mln.

Z końcem 2022 roku liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wyniosła 19,3 mln. W odniesieniu do III kw. 2022 oznacza to wzrost na poziomie prawie 3,5%. Z kolei, jeśli spojrzymy na IV kwartał 2021 roku, będzie to wzrost na poziomie prawie 17%.

Zwiększyła się również liczba użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości – o 3% względem III kwartału 2022 r.

Wśród ponad 19 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 13,5 mln użytkowników możemy nazwać mobile only, co oznacza, że 71% tej grupy to osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

3,5 mln MŚP z e-rachunkami bankowymi

Liczba klientów sektora MŚP posiadających rachunki bankowe z dostępem do bankowości internetowej wynosi blisko 3,5 mln. Nastąpił tutaj nieznaczny wzrost w odniesieniu do III kwartału 2022.

Z najnowszego raportu NetB@nk wynika, że liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku, na koniec grudnia 2022 r. wzrosła o prawie 1%, osiągając poziom blisko 2,4 mln. Stanowi to ponad 31% wszystkich klientów MŚP.

W czwartym kwartale obserwujemy również niewielki wzrost średniej wartości przelewu klienta z sektora MŚP. Wartość przelewu na koniec roku wynosiła 6639 zł, to o 86 zł więcej niż pod koniec III kw. 2022.

Czytaj także: Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2023

Wzrost liczby transakcji w systemie Elixir

Z przedstawionych przez Krajową Izbę Rozliczeniową danych za IV kwartał 2022 r. dotyczących płatności bezgotówkowych wynika, że nastąpił kolejny znaczący wzrost liczby transakcji rozliczanych w systemie Express Elixir, w porównaniu do III kw. 2022.

W ostatnim kwartale 2022 r. odnotowano prawie 70 milionów sztuk, co stanowi wzrost o ponad 14% przelewów natychmiastowych. Jeśli zestawimy te dane z IV kwartałem 2021 roku wzrost ten wyniósł prawie 75%. O 8,5% do wartości 42 mld złotych wzrosła wartość obrotów.

Z kolei, jeśli chodzi o liczbę transakcji przeprowadzonych w systemie Euro Elixir, z danych za IV kwartał 2022 r. wynika, że wyniosła ona 12,6 mln, co w odniesieniu do III kw. 2022 stanowi wzrost o 3%.

Tendencja wzrostowa dotyczy również wartości dokonywanych operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir. Koniec 2022 roku to wynik na poziomie 93 mld euro, co stanowi 5% wzrost w stosunku do III kwartału 2022.

Czytaj także: Prezes Polski Bezgotówkowej o innowacjach bankowych

356 tys. terminali z usługą cash back

Według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec września 2022 r. usługę cash back obsługiwało ponad 356 tys. terminali POS, zlokalizowanych w 280,5 tys. placówek handlowych w całej Polsce (sklepy i supermarkety, stacje benzynowe, salony prasowe i inne punkty handlowo-usługowe).

W III kwartale 2022 przybyło 2,9 tys. takich urządzeń. Można przyjąć, że na koniec IV kwartału 2022 r. usługa cash back była dostępna w prawie 285 tys. placówek handlowo-usługowych.

Warto zauważyć, że we wrześniu 2022 roku limit pojedynczej transakcji cash back został podwyższony z poziomu 300-500 zł do wartości 1000 zł dla kart Visa i Mastercard.

Na przełomie września i października 2022 roku Fundacja Polska Bezgotówkowa rozpoczęła ogólnopolską kampanię edukacyjno-promocyjną, mającą na celu popularyzację usługi cash back wśród konsumentów. Kampania będzie kontynuowana w 2023 roku.

Pełna wersja Raportu „NetB@ank” dostępna na stronie www Związku Banków Polskich.

Źródło: BANK.pl